Fundusze Europejskie

Burza mózgów przy szklance Markowej Wody

Burza mózgów przy szklance Markowej Wody

Czerpmy ze źródła wspólnych pomysłów ekologicznych i edukacyjnych – oto przesłanie piątkowego spotkania w siedzibie Wodociągu Mareckiego.
Z tej mąki będzie chleb - tak  spotkanie komentowali goście.
Z tej mąki będzie chleb - tak spotkanie komentowali goście.
Przeczytanie artykułu zajmie Ci 2 minuty

Co dwie głowy, to nie jedna – znacie to przysłowie. A gdy tych głów jest więcej niż 20, efekty mogą być nadspodziewanie dobre. W piątek (22 IX) w siedzibie Wodociągu Mareckiego doszło do spotkania przedstawicieli miejskiej spółki, władz samorządowych reprezentowanych przez burmistrza Jacka Orycha, szkół podstawowych i ponadpodstawowych oraz organizacji pozarządowych. Tematem były możliwości współpracy różnych środowisk, które mają wspólny cel – zwiększenie świadomości ekologicznej.  A wszystko – czym nawiązujemy do tytułu - przy szklance zdrowej Markowej Wody.
- Po zakończeniu najważniejszej inwestycji, czyli budowy sieci kanalizacji sanitarnej, kładziemy większy nacisk na kwestie edukacyjne, związane z wiedzą o wodzie – podkreśla Kajetan Paweł Specjalski, dyrektor zarządu Wodociągu Mareckiego.
Temu służą wizyty wycieczek przedszkolnych i szkolnych przy ul. Żeromskiego oraz konkursy organizowane przez Wodociąg. Obecnie miejska spółka planuje stworzenie ekologicznej ścieżki edukacyjnej. Piątkowe spotkanie było okazją do przedstawienia koncepcji i przedyskutowania jej w środowisku osób zainteresowanych taką tematyką.
- Chcemy, by z tego miejsca korzystały zarówno dzieci jak i dorośli. Najmłodsze pokolenie miałoby możliwość uczestniczenia w ciekawych, praktycznych lekcjach poza terenem szkoły, dla dorosłych miałoby one dodatkowy walor praktyczny, związany z wiedzą na temat prawa wodnego i jego praktycznego zastosowania w życiu codziennym – podkreśla Kajetan Paweł Specjalski.
- Będziemy bogatsi dzięki Państwa doświadczeniu i wiedzy. Dlatego poprosiliśmy naszych gości o wypełnienie ankiety, która pomoże nam w dalszych pracach – mówi Anna Sołoninko, koordynator ds. informacji i promocji Wodociągu Mareckiego.
Uczestnicy zdecydowali, że spotkania, dotyczące kooperacji na polu ekologii, powinny odbywać się cyklicznie.
- W kuluarowych rozmowach powstało kilka ciekawych pomysłów, które w najbliższych miesiącach prawdopodobnie będą wdrażane życie. Bardzo liczymy, że będzie to początek długofalowej współpracy różnych środowisk, które mają wspólny cel – czyste środowisko – dodaje Anna Sołoninko.
- Jest to inspiracja i już myślimy jak włączyć się w realizacje tych projektów – podsumowuje Katarzyna Łempicka, dyrektor Szkoły Podstawowej nr 2 w Markach.

Data publikacji: 22.09.2017