In order to view this object you need Flash Player 9+ support!

Get Adobe Flash player

Powered by RS Web Solutions

PostHeaderIcon Aktualności

PostHeaderIcon Wiadmości bieżące

PostHeaderIcon Nie zwlekaj, podłącz się!

Szanowni Mieszkańcy Marek,

Zaledwie rok temu miasto przypominało jeden wielki plac budowy. W szczytowym okresie roboty prowadzone były nawet w 80. miejscach jednocześnie.  Z wyrozumiałością i z cierpliwością radzili sobie Państwo z niedogodnościami. Obecnie realizacja jednej z największych inwestycji historii miasta jest coraz bliżej mety. Zakończyły się zasadnicze prace budowlane, a Wykonawcy będą pojawiać się sporadycznie, gdy zajdzie potrzeba naprawy nawierzchni.

Co dotychczas zrealizowano?

- ponad  151km kanalizacji sanitarnej z planowanych 154,90 km.  Blisko 121km jest technicznie gotowa do odbioru ścieków z posesji.

Co jeszcze zostało do realizacji?

Mały pod względem długości, Kontrakt 6a , który obejmuje ulice takie jak: Spacerowa, Długa, Szarotki, Konwalii i Łączna. Z uwagi na uwarunkowania gruntowo-wodne ten zakres robót został wyłączony z Kontraktu 6 z końcem początkiem lutego tego roku i będzie realizowany wg projektów zamiennych. Należy spodziewać się, że roboty rozpoczną się w IV kw. roku.

Gdzie można się już podłączyć?

We wszystkich Kontraktach za wyjątkiem 6 i 6 a.

 

Obszary działań w ramach kontraktów

1. Kolektor sanitarny D0,80m odprowadzający ścieki z Marek do warszawskiego systemu kanalizacji.

2. Obejmuje obszar na wschód od Al. Piłsudskiego i poniżej rzeki Długiej

3. Obejmuje obszar na zachód od Al. Piłsudskiego do ul. Słonecznej.

4. Obejmuje obszar od ul. Stawowej do ul. Cichej i obszar od ul. Zakole do ul. Słonecznej (z wyłączeniem ul. Kasztanowej).

4a. Kanał sanitarny w ulicach: Dużej, Zimnej, Prostej, Mokrej.

5. Obejmuje obszar miasta na zachód od Al. Piłsudskiego między ul. Napoleona do ul. Dąbrowskiego, w tym ul. Kasztanowa.

5a. Obejmuje obszar na wschód od Al. Piłsudskiego miedzy ul. Lisa Kuli a ul. Sowińskiego i Ceglaną.

6. Obejmuje obszar miasta wzdłuż ul. Granicznej i na północ od ul. Granicznej.

6a. Obejmuje obszar wzdłuż ul. Długiej, Łącznej, Spacerowej.

Projekt w pigułce:

- inwestycję  współfinansuje Fundusz Spójności (FS) w ramach I osi priorytetowej Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko,

- obok środków z FS projekt współfinansowany jest z pożyczki zwrotnej WFOŚiGW  i dopłat NFOŚiGW do oprocentowania kredytu komercyjnego

- beneficjentem projektu jest Wodociąg Marecki Sp. z o.o

- projekt umożliwi podłączenie co najmniej 96,7 proc. mieszkańców Marek do zbiorczego systemu kanalizacji sanitarnej.

 

Wartość projektu brutto: 148 946 018,41 PLN (wartość całkowita projektu+VAT)

Wielkość wydatków kwalifikowanych: 94 010 417,04 PLN (wartość uznana przez UE bez VAT)

Wysokość dofinansowania z FS: 79 908 854,48 PLN (dofinansowanie z UE bez VAT)

Dlaczego warto się podłączyć?

Po pierwsze – cena – niższe koszty niż przy eksploatacji szamba

Po drugie – wygoda – nie trzeba pilnować przepełnienia szamb

Po trzecie – ekologia – oczyszczamy ścieki, chronimy zasoby wodne

Bezpłatna dokumentacja projektowa wykonana przez Zespół Projektowy realizowana do ok. połowy 2014r  - finansowana ze środków Urzędu Miasta

 

Oprócz dofinansowanego ze środków unijnych na realizację inwestycji kanalizacyjnej, Wodociąg Marecki realizuje drugie ważne zadanie, umożliwiające osiągnięcie zakładanego we wniosku aplikacyjnym efektu ekologicznego, tj, przyłączenie 5,5 tysiąca posesji.

 

Przypominamy też, że mieszkańcy mają obowiązek podłączenia się do kanalizacji. Program podłączeń im w tym pomaga.

 

Podłączyć się można na dwa sposoby:

- indywidualnie

- z dofinansowaniem ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

 

Dotychczas ponad 4,5 tysiąca właścicieli posesji czyli ponad 14,5 tys. mieszkańców złożyło deklarację  udziału w programie dofinansowania przyłączy ze środków NFOŚGiW. Warunkiem jest posiadanie 10 proc. wkładu własnego, 45 proc. stanowi dotacja, a kolejne 45 proc. to pożyczka udzielana na preferencyjnych warunkach.