Fundusze Europejskie

Monika Mirecka

Monika Mirecka - artykuły

OGŁOSZENIE O ZAMIARZE ZAWARCIA UMOWY

"Roboty budowlane uzupełniające nr 3 do zamówienia podstawowego pn. Zadanie 1.4 - Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie miasta Marki – część 4". Postępowanie nr 7/WM/R/20

PRZETARG NIEOGRANICZONY NR 3/WM/R/20

Przetarg nieograniczony nr 3/WM/R/20 pn.: „Zadanie 1.3 - Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie miasta Marki – część 3”

OGŁOSZENIE O ZAMIARZE ZAWARCIA UMOWY

"Roboty budowlane uzupełniające nr 2 do zamówienia podstawowego pn. Zadanie 1.4 - Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie miasta Marki – część 4". Postępowanie nr 4/WM/R/20

OGŁOSZENIE O ZAMIARZE ZAWARCIA UMOWY

"Roboty budowlane uzupełniające nr 4 do zamówienia podstawowego pn. Zadanie 1.1 - Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie miasta Marki – część 1". Postępowanie nr 2/WM/R/20

OGŁOSZENIE O ZAMIARZE ZAWARCIA UMOWY

"Roboty budowlane uzupełniające nr 2 do zamówienia podstawowego pn. Zadanie 1.4 - Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie miasta Marki – część 4". Postępowanie nr 15/WM/R/19

Ogłoszenie o zamiarze zawarcia umowy

"Roboty budowlane uzupełniające nr 3 do zamówienia podstawowego pn. Zadanie 1.1 - Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie miasta Marki – część 1". Postępowanie nr 14/WM/R/19