Fundusze Europejskie

Ceny

Opłata za wodę:

Cena PLN netto

Cena PLN brutto

1. Gospodarstwa domowe w budynkach mieszkalnych jedno –i wielorodzinnych, instytucje użyteczności publicznej.

2. stała opłata abonamentowa na jednego odbiorcę na miesiąc

4,59 m3

2,25 zł/mc

4,96 m3

2,43 zł/mc

1. Zakłady wykorzystujące wodę na potrzeby produkcji, w której woda wchodzi w skład albo bezpośredni kontakt z produktami żywnościowymi lub farmaceutycznymi.
Przemysł, działalność usługowa, handlowa i pozostała – zakłady chemiczne, myjnie samochodowe, budownictwo, przemysł metalowy, usługi transportowe i inne cele.

2. stała opłata abonamentowa na jednego odbiorcę na miesiąc.

4,76 m3

 

 

 

4,85 zł/mc

5,14 m3

 

 

 

5,24 zł/mc

Opłata za ścieki:

Cena netto

Cena brutto

1. Wszystkie grupy odbiorców usług

2. stała opłata abonamentowa na jednego odbiorcę na miesiąc.

9,89 m3

7,99 zł /mc

10,68 m3

8,63 zł/mc

 

Inne usługi:

Cena PLN netto 

Cena PLN brutto

Wydanie warunków technicznych

100

123

Uzgodnienie projektu

50

61,5

Nadzór nad realizacją i odbiór końcowy

150

184,5

Uzgodnienie usytuowania wodomierza-podlicznika, odbiór końcowy i zaplombowanie.

100

123

 Ogłoszenie o taryfach - TUTAJ