Misja

Dla klienta

Jesteśmy firmą wodociągowo-kanalizacyjną działającą na terenie Marek, dynamicznie rozwijającego się miasta znajdującego się w obszarze aglomeracji stołecznej. Dostarczamy zdrową, markową wodę i odbieramy ścieki, współtworząc przyjazne mieszkańcom środowisko naturalne. Dzięki kompetentnej organizacji zapewniamy kompleksową realizację zadań samorządu w zakresie gospodarki wodno-ściekowej – zarówno w zakresie inwestycji jak i bieżącej eksploatacji. Dbamy o edukację ekologiczną, pielęgnując i przekazując kolejnym pokoleniom zasady ochrony środowiska.

Wodociąg Marecki

  • to operator sieci wodociągowej i kanalizacyjnej działający w zgodzie z zasadami ochrony środowiska,
  • to niezawodny i wiarygodny partner w zakresie gospodarki wodno-ściekowej dla mieszkańców Marek,
  • to beneficjent wykorzystujący efektywnie środki unijne,
  • to wiodący dostawca usług w zakresie gospodarki wodno-ściekowej na terenie miasta Marki,
  • to spółka, która stawia na jakość i rozwój infrastruktury.

« wstecz | w górę