Internetowe Biuro Obsługi

Już nie musisz wychodzić z domu, aby otrzymać fakturę i kontrolować rozliczenia. Wystarczy skorzystać z Internetowego Biura Obsługi (IBO). Wprowadzone latem 2015 r. rozwiązanie pozwala na:

 • otrzymywanie faktur w formie elektronicznej (powiadomienie o fakturze jest wysyłane do klienta w ciągu 24 h od jej wystawienia)
 • kontrolę rozrachunków i rozliczeń,
 • przeglądanie historii wskazań wodomierza głównego,
 • przeglądanie historii wskazań podlicznika,
 • przekazywanie odczytów,
 • analizę zużycia wody i odprowadzonych ścieków,
 • weryfikowanie danych ewidencyjnych.

Jak stworzyć konto w IBO?

 1. skontaktuj się z Biurem Obsługi Klienta, aby otrzymać "Formularz akceptacji". Formularz można otrzymać pocztą, drogą e-mail lub osobiście przychodząc do WM,
 2. uzupełnij w formularzu adres e-mail i podpisz,
 3. przekaż podpisany "Odcinek dla Przedsiębiorstwa" do siedziby Wodociągu Mareckiego - można go złożyć osobiście w Biurze Obsługi Klienta, przesłać pocztą, wysłać skan lub zdjęcie ( a.ablewski@wodociagmarecki.pl ), przekazać inkasentowi lub gońcowi z Wodociągu Mareckiego,
 4. "Odcinek dla Klienta" zachowaj dla siebie. Bez niego nie możesz zalogować się w IBO.

Staramy się Państwu pomóc i ułatwić rejestrację, dlatego stworzyliśmy przewodnik. W nim krok po kroku wyjaśniamy, jak w najłatwiejszy sposób zostać naszym użytkownikiem!

pobierz przewodnik

 

W przypadku pytań lub wątpliwości prosimy o kontakt:

Wodociąg Marecki, ul. Żeromskiego 30, 05-270 Marki
Zapraszamy od poniedziałku do czwartku w godz. 8.00-16.00,  w piątek w godz. 8.00-15.00
tel. (22) 120-28-41
e-mail: biuro@wodociagmarecki.pl
a.ablewski@wodociagmarecki.pl

Zaloguj się już dziś!

Bezpośredni link do IBO:

« wstecz | w górę