Jakość wody

Odnośnie jakości i twardości wody dostarczanej mieszkańcom Marek pragniemy poinformować, że woda odpowiada wszelkim normom zawartym w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dn. 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi.

Badania bakteriologiczne i fizyko-chemiczne są prowadzone i nadzorowane laboratoria akredytowane przez Wojewódzką Stację Sanitarno-Epidemiologiczną.

Jeżeli chodzi o twardość wody dostarczanej przez Wodociąg Marecki, informujemy, że jest to woda średnio twarda.

Producenci urządzeń takich jak pralki, zmywarki do naczyń zalecają dozowanie środków myjących lub zmiękczających uzależnione od twardości używanej wody. Podają przy tym twardość wody wyrażoną w różnych jednostkach. Dla ułatwienia podajemy Państwu twardość wody podawanej do miejskiej sieci wodociągowej w najczęściej stosowanych jednostkach:

 

Jednostka

Norma polska 
(maksimum)

Wodociąg Marecki Sp. z o.o.

mg CaCO3/l, ppm CaCO3 (USA)1)

500

296

stopień niemiecki odH

28

16,6

stopień francuski of

50

30,2

stopień angielski oe, oClark

35

21

mval/l

10

6,04

mmol/l

5

3,02

1) 1mg/l = 1ppm; ppm – parts per million

Biorąc pod uwagę ogólnie przyjętą klasyfikację w stopniach niemieckich, badana woda należy również do średnio twardych:

< 5,6 od

woda bardzo miękka

5,6 – 11,2 od

woda miękka

11,2 – 19,6 od

woda średnio twarda

19,6 – 30,8 od

woda twarda

> 30,8 od

woda bardzo twarda

Podkreślamy także, iż dostarczana woda jest dobrej jakości i nie odbiega od norm wytyczonych przez wyżej cytowane rozporządzenie.

TWARDOŚĆ WODY – JEDNOSTKI I SPOSÓB PRZELICZANIA

Twardość wody to inaczej zawartość związków wapnia oraz magnezu. Jest określana przez konsumentów mianem popularnego "kamienia". Ów kamień to wytrącony podczas gotowania (czy podgrzewania wody) węglan wapnia i magnezu. Sam proces wytrącania w uproszczeniu, polega na tym, iż podczas podgrzewania, czy gotowania wody następuje odgazowanie rozpuszczonego w wodzie dwutlenku węgla. Dwutlenek węgla utrzymuje węglany wapnia i magnezu w stanie rozpuszczonym, natomiast gdy zostanie z wody odpędzony węglany wytrącają się tworząc osad.

TABELA PRZELICZENIOWA RÓŻNYCH JEDNOSTEK TWARDOŚCI WODY

Jednostka

stopień francuski

[0f]

stopień niemiecki

[0dH]

[mg CaCO3]

stopień angielski

[0e]

[mval/l]

[mmol/l]

stopień francuski

1

0,56

10

0,70

0,20

0,10

stopień niemiecki

1,79

1

17,86

1,25

0,36

0,18

[mg CaCO3]

0,1

0,056

1

0,07

0,02

0,01

stopień angielski

1,43

0,8

14,3

1

0,29

0,14

[mval/l]

5

2,8

50

3,5

1

0,5

[mmol/l]

10

5,6

100

7,0

2,0

1

SKALA TWARDOŚCI WODY

L.p.

Stopień twardości wody

Jednostka twardości wody

[mval/l]

[mg CaCO3­]

[0dH]

[mmol/l]

1.

Woda bardzo miękka

<2

<100

<5,6

<1

2.

Woda miękka

2-4

100-200

5,6-11,2

1-2

3.

Woda średnio - twarda

4-7

200-350

11,2-19,6

2-3,5

4.

Woda twarda

7-11

350-550

19,6-30,8

3,5-5,5

5.

Woda bardzo twarda

>11

>550

>30,8

>5,5

INSTRUKCJA KORZYSTANIA Z TABELI PRZELICZENIOWEJ RÓŻNYCH JEDNOSTEK TWARDOŚCI WODY

  1. W pierwszej kolumnie tabeli szukamy wyjściową jednostkę twardości wody (z której przeliczamy) np. [mval/l],
  2. W pierwszym wierszu tabeli szukamy jednostkę twardości wody docelową (na którą chcemy przeliczyć) np. [mg CaCO3/l],
  3. Wartość twardości wody w sieci wodociągowej w jednostkach, które mamy do dyspozycji mnożymy przez współczynnik znajdujący się w tabeli na przecięciu wiersza z kolumną dla przeliczanych jednostek twardości np. 50 przy przeliczeniu z [mval/l] na [mg CaCO3/l],
  4. Obliczona wartość twardości wody będzie wyrażona w pożądanych przez nas jednostkach,
  5. Z zamieszczonej powyżej skali twardości wody odczytujemy stopień twardości wody.

Przykład nr 1:

Twardość wody wyjściowa : TW = 5,0 [mval/l]

Jednostka twardości wody docelowa : [mg CaCO3/l]

Przelicznik odczytany z tabeli : P = 50

Twardość wody obliczona : TO = 250 [mg CaCO3/l]

Woda : średnio - twarda

TO = TW x P = 5,0 [mval/l] x 50 = 250 [mg CaCO3/l]

JAKOŚĆ/TWARDOŚĆ WODY DOSTARCZANEJ DO SIECI:

« wstecz | w górę