Władze spółki

Wodociąg Marecki Sp. z o.o. jest spółką prawa handlowego, której właścicielem jest w 100% Miasto Marki.

Funkcję dyrektora sprawuje: Kajetan Paweł Specjalski

Władzami spółki są:

  • Zgromadzenie Wspólników,
  • Rada Nadzorcza,
  • Zarząd.

Funkcję Zgromadzenia Wspólników sprawuje Zarząd Miasta Marki.
Rada Nadzorcza składa się z trzech członków powoływanych i odwoływanych przez Zarząd Miasta Marki. Zarząd spółki jest jednoosobowy.

Skład Rady Nadzorczej: 

  1. Mirosław Barbachowski - przewodniczący,
  2. Lidia Kuras - członek,
  3. Marian Adamek - członek,
  4. Przemysław Cichocki - członek.

Skład Zarządu: Kajetan Paweł Specjalski

Prokurent - Mirosław Pakuła

« wstecz | w górę