Wnioski i formularze do pobrania

 • Wniosek o wydanie warunków przyłączenia do sieci dla budynku mieszkalnego jednorodzinnego, w tym w zabudowie zagrodowej - pobierz
 • Wniosek o wydanie warunków przyłączenia do sieci dla budynku mieszkalnego wielorodzinnego oraz innych budynków - pobierz
 • Wniosek o włączenie przyłącza do sieci - pobierz
 • Wniosek o wykonanie odbioru przyłącza - pobierz
 • Wniosek o wydanie kopii protokołu odbioru przyłącza - pobierz
 • Wniosek o wydanie warunków technicznych montażu podlicznika - pobierz
 • Prokokół zdawczo-odbiorczy z odczytu wodomierza - pobierz
 • Cesja umowy na wykonanie przyłącza - pobierz
 • Aktualizacja adresu korespondencyjnego - pobierz
 • Zmiana danych adresowych - pobierz
 • Wniosek o zmianę lokalizacji przyłącza - pobierz
 • Oświadczenie w sprawie zaprojektowania przyłącza - pobierz
 • Dla projektanta - zasady lokalizacji odejść bocznych oraz lokalnych sieci kanalizacyjnych na nieruchomościach prywatnych - pobierz
 • Dla projektanta - Wytyczne do rozwiązań technicznych w sieciach i przyłączach wod-kan - pobierz
 • Regulamin udzielania zamówień sektorowych przez Wodociąg Marecki Sp. z o.o. - pobierz
 • Regulamin udzielania zamówień publicznych o wartości szacunkowej nieprzekraczającejkwoty 130 000 złotych przez Wodociąg Marecki Sp. z o.o. - pobierz

« wstecz | w górę