Wnioski i formularze do pobrania

 • Wniosek o wydanie warunków przyłączenia do sieci dla budynku mieszkalnego jednorodzinnego, w tym w zabudowie zagrodowej - pobierz
 • Wniosek o wydanie warunków przyłączenia do sieci dla budynku mieszkalnego wielorodzinnego oraz innych budynków - pobierz
 • Wniosek o włączenie przyłącza do sieci - pobierz
 • Wniosek o wykonanie odbioru przyłącza - pobierz
 • Wniosek o wydanie kopii protokołu odbioru przyłącza - pobierz
 • Wniosek o wydanie warunków technicznych montażu podlicznika - pobierz
 • Prokokół zdawczo-odbiorczy z odczytu wodomierza - pobierz
 • Aktualizacja adresu korespondencyjnego - pobierz
 • Zmiana danych adresowych - pobierz
 • Wniosek o zmianę lokalizacji przyłącza - pobierz
 • Oświadczenie w sprawie zaprojektowania przyłącza - pobierz
 • Dla projektanta - zasady lokalizacji odejść bocznych oraz lokalnych sieci kanalizacyjnych na nieruchomościach prywatnych - pobierz
 • Dla projektanta - Wytyczne do rozwiązań technicznych w sieciach i przyłączach wod-kan - pobierz
 • Regulamin udzielania zamówień sektorowych przez Wodociąg Marecki Sp. z o.o. - pobierz
 • Regulamin udzielania zamówień publicznych dla zamówień współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej o wartości do 130 000 złotych - pobierz
 • Regulamin udzielania zamówień publicznych dla zamówień współfinansowanych ze środków pomocowych Unii Europejskiej o wartości równej lub powyżej 130000 złotych - pobierz
 • Regulamin udzielania zamówień publicznych o wartości szacunkowej nieprzekraczającej kwoty 130 000 złotych przez Wodociąg Marecki Sp. z o.o. - pobierz
 • Protokół protokół z końcowego odbioru i przekazania do eksploatacji przyłącza wodociągowego do posesji - pobierz
 • Protokół z końcowego odbioru i przekazania do eksploatacji przyłącza kanalizacyjnego do posesji - pobierz
 • Protokół z odbioru technicznego (kanalizacja podciśnieniowa)  - pobierz
 • Regulamin odpłatnego przekazania/przejęcia  prawa własności do urządzeń wodociągowych i/lub  kanalizacyjnych na obszarze miasta Marki obowiązujący w Wodociągu Mareckim Sp. z o.o. wraz z załącznikami - pobierz
 • Uchwała nr 8/2022 Zarządu Spółki Wodociąg Marecki Sp. z o.o., z dnia 29 września 2022 r. w sprawie uchylenia Uchwały nr 7/2018 z dnia 24 sierpnia 2018 r., dotyczącej kosztów ustanowienia służebności przesyłu - pobierz
 • Uchwała nr 1/2024 Zarządu Spółki Wodociąg Marecki Sp. z o.o. z dnia 31 stycznia 2024 roku w sprawie Cennika Odpłatnych Usług - pobierz

« wstecz | w górę