Fundusze Europejskie

Pytania i odpowiedzi

Mieszkańcy pytają, Wodociąg odpowiada

Drodzy mieszkańcy! Dziękujemy, że – jako klienci – zwracacie się do nas z licznymi pytaniami. Dla miejskiego przygotowaliśmy odpowiedź na część z nich.

Oczywiście i to bez przegotowania. Pochodzi z bezpiecznych, położonych głęboko pod ziemią źródeł czwartorzędowych, jest przez nas od uzdatniana w dwóch Stacjach Uzdatniania Wody - przy Żeromskiego i Spacerowej. Nasza woda spełnia wszelkie normy zawarte w rozporządzeniu ministra zdrowia.

Badamy wodę dwuetapowo. Regularnie monitorują ją nasi pracownicy ze Stacji Uzdatniania Wody. Zgodnie z harmonogramem przeprowadzamy też zewnętrzne badania. Zlecamy je laboratoriom akredytowanym przez Wojewódzką Stację Sanitarno-Epidemiologiczną (Sanepid), a próbki pobieramy w różnych obszarach Marek (np. szkoły).

Niestety tak. Wodociąg Marecki dostarcza zdatną do picia wodę, ale nie ma wpływu na jej jakość w wewnętrznych instalacjach, której stan i wykonanie często odbiega od standardów. Nie odpowiada także za ciepłą wodę użytkową (CWU) podgrzewaną przez właścicieli domów lub osiedli. Niestety, niewłaściwa instalacja CWU zmienia istotnie parametry fizykochemiczne (wytrącenie twardości) jak i bakteriologiczne wody.

Analizy wykazują, że twardość naszej wody kształtuje się na poziomie zdecydowanie niższym niż dopuszczalny. W naszym kraju dopuszczalna wartość mieści się w zakresie 60-500 mg/dm3, w przypadku Wodociągu Mareckiego – według ostatnich badań (lipiec 2020) - wynosi 209 mg/dm3.

Nasze ceny są konsekwencją gigantycznych inwestycji, które zrealizowaliśmy bądź realizujemy. Niewiele osób wie, że Marki wchodziły XXI wiek mając zaledwie kilka kilometrów sieci kanalizacyjnej. Obecnie mamy około 210 km. Realizacja tych inwestycji nie byłaby możliwa bez wsparcia UE. Do pieniędzy unijnych wymagany jest jednak wkład własny. Teraz go spłacamy. Są to pieniądze pożyczone w instytucjach publicznych bądź bankach komercyjnych. Nasze taryfy są zatwierdzane przez państwowego operatora - Wody Polskie. Warto dodać, że jest tak skalkulowane, by wpływy pokrywały koszty.

Oczywiście. Naszym użytkownikom polecamy Internetowe Biuro Obsługi, z którego korzysta już ponad 2600 osób. Za jego pośrednictwem można otrzymać e-fakturę, kontrolować rozliczenia, przekazywać odczyty wodomierza głównego i podlicznika. Link do IBO TUTAJ