Fundusze Europejskie

Pytania i odpowiedzi

Mieszkańcy pytają, Wodociąg odpowiada

Drodzy mieszkańcy! Dziękujemy, że – jako klienci – zwracacie się do nas z licznymi pytaniami. Dla miejskiego przygotowaliśmy odpowiedź na część z nich.

Oczywiście i to bez przegotowania. Pochodzi z bezpiecznych, położonych głęboko pod ziemią źródeł czwartorzędowych, jest przez nas od 17 lat uzdatniana w Stacji Uzdatniania Wody i spełnia wszelkie normy zawarte w rozporządzeniu ministra zdrowia.

Badamy wodę dwuetapowo. Regularnie monitorują ją nasi pracownicy ze Stacji Uzdatniania Wody. Zgodnie z harmonogramem przeprowadzamy też zewnętrzne badania. Zlecamy je laboratoriom akredytowanym przez Wojewódzką Stację Sanitarno-Epidemiologiczną (Sanepid), a próbki pobieramy w różnych obszarach Marek (np. szkoły).

Niestety tak. Wodociąg Marecki dostarcza zdatną do picia wodę, ale nie ma wpływu na jej jakość w wewnętrznych instalacjach, której stan i wykonanie często odbiega od standardów. Nie odpowiada także za ciepłą wodę użytkową (CWU) podgrzewaną przez właścicieli domów lub osiedli. Niestety, niewłaściwa instalacja CWU zmienia istotnie parametry fizykochemiczne (wytrącenie twardości) jak i bakteriologiczne wody.

Analizy wykazują, że twardość naszej wody kształtuje się na poziomie zdecydowanie niższym niż dopuszczalny. W naszym kraju dopuszczalna wartość mieści się w zakresie 60-500 mg/dm3, w przypadku Wodociągu Mareckiego – według ostatnich badań - wynosi 296 mg/dm3.

Proponujemy takie porównanie. Metr sześcienny wody kosztuje: w Wołominie 3,45 zł, Warszawie 4,20 zł, Markach 4,27 zł, Łomiankach 4,62 zł, a w Ząbkach 5,92 zł (stawki netto).  

Większe różnice dotyczą stawek za odprowadzanie ścieków. W tym roku udało nam się je utrzymać na ubiegłorocznym poziomie  – mimo spłacania  kredytów zaciągniętych na budowę systemu kanalizacji sanitarnej w naszym mieście, jego utrzymania, konieczności pokrycia strat z lat poprzednich, a także przygotowań do III etapu rozbudowy systemu.

Oczywiście. Naszym użytkownikom polecamy Internetowe Biuro Obsługi, z którego korzysta już ponad 1000 osób. Za jego pośrednictwem można otrzymać e-fakturę, kontrolować rozliczenia, przekazywać odczyty wodomierza głównego i podlicznika.