Fundusze Europejskie

Jak czytać i opłacać faktury

Biuro Wodociągu Mareckiego

tel. 22 781 35 32 lub 22 771 46 93

Przy podawaniu stanu wodomierza należy podać

  • imię i nazwisko osoby, na którą jest podpisana umowa,
  • adres,
  • stan licznika zgodny ze wskazaniem wodomierza.

Możesz również przesłać nam stan licznika wypełniając formularz

Opłaty za faktury dokonać można

  • bezpośrednio w biurze wodociągu (kasa czynna: pon.-pt. w godz. 8:00-15:00),
  • przelewem na konto (nr konta na fakturze). W przypadku takiego rodzaju płatności należy wpisać w tytule: „opłata za wodę; FAKTURA VAT NR …………../……./…..”