Jak czytać i opłacać faktury

Z takim pytaniem zwracają się do nas klienci naszej firmy. Postanowiliśmy Państwu przybliżyć krok po kroku, co znajduje się w dokumencie, który przeważnie co miesiąc otrzymujecie.

Na zdjęciu poniżej pierwsza strona faktury oraz blankiet płatności

 

KROK PIERWSZY

W górnej części faktury (na zdjęciu poniżej) znajdziecie Państwo numer faktury, datę jej wystawienia (sprzedaży) oraz podstawowe informacje teleadresowe.

W lewym prostokącie umieszczone są dane na temat naszej firmy: adres, numer identyfikacji podatkowej, a także telefony. Na wszelki wypadek na fakturze umieszczamy telefon pogotowia wodno-kanalizacyjnego. Proszę o nim pamiętać, gdy coś złego się działo.

W prawym kwadracie umieszczamy dane nabywcy, czyli naszego klienta. W nagłówku – obok słowa Nabywca – znajduje się indywidualny numer każdego klienta. Wewnątrz tego prostokąta znajdują się dane teleadresowe klienta.

 

KROK DRUGI

Pod oboma prostokątami umieszczona jest nazwa banku oraz numer rachunku (ilustracja poniżej), na który należy wpłacić pieniądze. Każdy klient Wodociągu Mareckiego, regulujący rachunek za wodę i ścieki, ma swój indywidualny rachunek.

Poniżej danych bankowych znajdują się informacje o posesji (bądź posesjach), których dotyczy faktura. Są to numer posesji oraz jej adres.

 

 

KROK TRZECI

Od tego miejsca umieszczamy właściwe rozliczenie. W górnej części znajduje się podłużna belka (na zdjęciu), opisująca poszczególne części faktury. Rozwińmy i opiszmy wszystkie stosowane skróty:

LP liczba porządkowa

Nazwa usługi

Poz. – nazwa usługi zapisana w skrócie (W-GD – woda gospodarstwo domowe, S – ścieki, A-WGD – stała opłata abonamentowa za wodę, A-S – stała opłata abonamentowa za ścieki)

Okres Od-Do – informacja, w jakim okresie dokonany był odczyt (przedostatni – ostatni)

Odczyty Wod. - odczyt wodomierza – ile wskazywał wodomierz na poprzedniej fakturze i ile wskazuje na obecnej

Ilość – ilość zafakturowanych metrów sześciennych oraz liczba miesięcy abonamentowych

Zmn. – zmniejszenie, czyli uwzględnienie wcześniejszych naliczeń (zużycie z podlicznika, prognoza)

JM (jednostka miary) – metry sześcienne w przypadku naliczenia za wodę i ścieki, miesiąc w przypadku abonamentu

VAT – stawka podatkowa ustalona przez państwo (8 proc.)

Cena – cena jednostkowa za usługę bez podatku VAT

Wartość – Liczba zużytych metrów sześciennych razy cena netto oraz abonament razy cena netto

Nr. Wodomierza – numeryczna nazwa urządzenia, na podstawie którego dokonany został pomiar. Uwaga! Każdy wodomierz ma inny numer (np. wodomierz główny i podlicznik)!

 

 KROK CZWARTY

Poniżej podłużnej belki znajdują się: właściwe rozliczenie, kwota do zapłaty oraz termin płatności. Opiszemy tę część faktury na dwóch przykładach: gdy klient nie ma podlicznika oraz gdy go zainstalował.

1. Bez podlicznika (na zdjęciu poniżej)

 

Jan Nowak ma gospodarstwo domowe podłączone zarówno do wody jak i do kanalizacji sanitarnej. Nie zużywa wody do podlewania ogródka. Na jego fakturze znajdują się cztery pozycje: opłata za wodę, opłata za ścieki oraz abonamenty: za wodę i ścieki. Opłaty za wodę i ścieki dotyczą okresu 13 sierpnia – 6 września. Są to daty przedostatniego i ostatniego odczytu. 13 sierpnia odczyt wynosił 5 m. sześc. (woda i ścieki), niecały miesiąc później – 35 m. sześc. To oznacza, że zużycie wody i ścieków wyniosło 30 m. sześc. W rubryce wartość pojawiają się kwoty netto (bez VAT) – odpowiednio 128,1 zł przy wodzie oraz 296,70 zł przy ściekach. Opłaty abonamentowe są z kolei naliczane za dwa pełne miesiące: od 1 sierpnia do 30 września. W przypadku Jana Nowaka wynoszą odpowiednio 4,5 zł oraz 15,98 zł netto.

Łączną kwotę netto mnożymy o wymagany przez państwo podatek VAT. Te działanie widzimy po prawej stronie faktury (na obrazku). Końcowa kwota do zapłaty wynosi 480,90 zł. Po lewej stronie z kolei umieszczony jest termin płatności. Jest to 21 dni od daty wystawienia faktury. Jeśli Janowi Nowakowi została wystawiona faktura 6 września, to termin uregulowania rachunku minie 27 września.

 2. Z podlicznikiem (na zdjęciu poniżej)

Jan Nowak założył sobie również podlicznik. Wówczas woda, którą używa do podlewania, nie trafia do kanalizacji sanitarnej. Zerknijmy na jego fakturę. Wodę, która trafiła na ogródek, widać w pozycji LP 1 (wodomierz nr 256879784). W okresie od 3 sierpnia do 6 września Jan Nowak do podlewania zużył 10 m. sześc. wody. W pozycji LP 2 widać odczyt głównego wodomierza (nr 01203832334) – odpowiednio 5 i 35 m. sześc. Różnica między nimi to 30 m. sześc., tymczasem w rubryce „Ilość” znajduje się 20 m. sześc. Dlaczego? Odpowiedź kryje się tuż obok po prawej stronie. Znajduje się tu informacja o tzw. zmniejszeniu. Te zmniejszenie to woda, która trafiła na potrzeby ogródkowe i została już wcześniej policzona w rachunku.

W pozycji LP 3 (ścieki) sytuacja się powtarza. Wprawdzie z odczytów wynika, że zużycie wyniosło 30 m. sześc., ale – jak już wiemy – do kanalizacji trafiło tylko 20 m. sześc. Dlatego Jan Nowak zapłaci za tę ostatnią ilość ścieków.

Ostateczne rozliczenie wygląda następująco:

LP1 (woda do ogródka) – 10 m. sześc x 4,27 zł = 42,7

LP2 (woda do celów domowych) 20 m. sześc. x 4,27 zł = 85,40

LP3 (ścieki) 20 m. sześc. x 9,89 zł = 197,80 zł

Abonamenty za dwa miesiące (LP4i LP5) 4,5 zł + 15,98 zł = 20,48 zł

 Na łączną cenę netto (346,38 zł) należy nałożyć jeszcze wymagany przez państwo podatek VAT. Ostateczna cena wynosi wówczas 374,09 zł.

 

KROK PIĄTY

Może się tak zdarzyć, że z przyczyn losowych Jan Nowak nie opłaci ostatniej faktury przed wystawieniem nowej. Gdy przyjdzie do niego kolejny rachunek, taka adnotacja (jak u góry na zdjęciu) pojawi się na nowym dokumencie. Znajdzie się ona pod częścią, dotyczącą bieżących rozliczeń.

 

KROK SZÓSTA

Wraz z fakturą znajduje się też blankiet do opłacenia np. na poczcie. (na zdjęciu poniżej)

Uwaga! Kwota na blankiecie nie musi odzwierciedlać tego, co znajduje się na ostatniej fakturze, lecz całościowe saldo rozliczeń (na dzień wystawienia). Jeśli Jan Nowak nadpłacił w poprzednim rachunku kwotę 10 zł, przekaz pocztowy będzie pomniejszony o tę kwotę w relacji do ostatniej faktury. W sytuacji niedopłaty (jak w kroku piątym) przekaz będzie zawierać kwotę powiększoną o zaległość. Jeśli w okresie między wystawieniem a dostarczeniem faktury Jan Nowak spłacił zaległości, powinien dokonać wpłaty wysokości ostatniej faktury.

Na koniec gorąca prośba do posiadaczy podliczników.

 

Na zdjęciu powyżej kran w ogrodzie

Każdy system ma swoje ograniczenia. W naszym przypadku może dojść do następującej sytuacji. Jan Nowak nie zgłaszał odczytu wodomierza przez okrągły rok. Zużył – dajmy na to – 20 m. sześc. wody do podlewania ogródka. Pod koniec roku zgłosił te dane do Wodociągu. Po zgłoszeniu tej ilości przychodzi do niego faktura, na której widnieje miesięczne zużycie wody na poziomie 10 m. sześc (odczyt wodomierza głównego). Wówczas możemy odliczyć 10 m. sześć wody z podlicznika, a kolejne 10 m. sześć – dopiero na kolejnej fakturze. Dlatego zachęcamy do systematycznego zgłaszania stanów podliczników. Pomocnym rozwiązaniem jest Internetowe Biuro Obsługi Klienta. Daje ono możliwość samodzielnego zgłaszania odczytów – bez konieczności telefonowania bądź przyjazdu do Wodociągu Mareckiego.

 

Biuro Wodociągu Mareckiego

tel. 22 781 35 32 lub 22 771 46 93

Przy podawaniu stanu wodomierza należy podać

  • imię i nazwisko osoby, na którą jest podpisana umowa,
  • adres,
  • stan licznika zgodny ze wskazaniem wodomierza.

Możesz również przesłać nam stan licznika wypełniając formularz

« wstecz | w górę