Przetargi

POSTEPOWANIE NR 10/WM/U/24 - sektorowy tryb podstawowy

Postępowanie o udzielenie zamówienia sektorowego w trybie podstawowym pn. „Eksploatacja urządzeń i instalacji energetycznych, układów automatyki procesów technologicznych ujmowania i uzdatniania wody...

Budowa studni S-2 na terenie SUW-2 w Markach

Postępowanie o udzielenie zamówienia w trybie zamówienia z wolnej ręki - nr 7/WM/R/24

POSTEPOWANIE NR 35/WM/R/23 - sektorowy tryb podstawowy

Postępowanie o udzielenie zamówienia sektorowego w trybie podstawowym pn. „Budowa studni S-2 na terenie SUW-2 w Markach”

POSTĘPOWANIE NR 26/WM/R/23 - sektorowy tryb podstawowy

Postępowanie o udzielenie zamówienia sektorowego w trybie podstawowym pn. „Budowa studni S-2 na terenie SUW-2 w Markach”

POSTĘPOWANIE NR 8/WM/U/23 - sektorowy tryb podstawowy

Postępowanie o udzielenie zamówienia sektorowego w trybie podstawowym pn. „Eksploatacja urządzeń i instalacji energetycznych, układów automatyki procesów technologicznych ujmowania i uzdatniania wody...

POSTĘPOWANIE NR 32/WM/D/22 - sektorowy tryb podstawowy

Postępowanie o udzielenie zamówienia sektorowego w trybie podstawowym pn. „Zakup, dostawa i montaż mebli biurowych, szaf metalowych i szafek bhp, wyposażenia warsztatowego w budynkach Stacji Obsługi...

POSTĘPOWANIE NR 30/WM/U/22 - sektorowy tryb podstawowy

Postępowanie o udzielenie zamówienia sektorowego w trybie podstawowym pn. „Świadczenie usług pogotowia technicznego dla sieci i przyłączy wodociągowych i kanalizacyjnych będących w eksploatacji...

POSTĘPOWANIE NR 19/WM/U/22 - usługi społeczne - sektorowy tryb podstawowy

Postępowanie o udzielenie zamówienia sektorowego na usługi społeczne o wartości szacunkowej poniżej kwoty 1 000 000 euro, prowadzonego w trybie podstawowym na podstawie § 17 Regulaminu udzielania...

POSTĘPOWANIE NR 8/WM/U/22 - sektorowy tryb podstawowy

Postępowanie o udzielenie zamówienia sektorowego w trybie podstawowym pn. „Eksploatacja urządzeń i instalacji energetycznych, układów automatyki procesów technologicznych ujmowania i uzdatniania wody...

Przetarg w trybie podstawowym nr 18/WM/U/21

Przetarg w trybie podstawowym nr 18/WM/U/21 pn. "Wykonanie nasadzeń drzew na terenie miasta Marki wraz z ich pielęgnacją przez okres 3 lat zgodnie z Decyzjami Burmistrza Miasta Marki nr...

Przetarg w trybie podstawowym nr 9/WM/R/21

Przetarg w trybie podstawowym nr 9/WM/R/21 pn.: „Zadanie 1.6 - Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie miasta Marki – część 6”

Przetarg w trybie podstawowym nr 3/WM/R/21

Przetarg w trybie podstawowym nr 3/WM/R/21 pn.: „Zadanie 1.6 - Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie miasta Marki – część 6”

PRZETARG NIEOGRANICZONY 2/WM/U/21

Przetarg nieograniczony nr 2/WM/U/21 pn. „Eksploatacja urządzeń i instalacji energetycznych, układów automatyki procesów technologicznych ujmowania i uzdatniania wody oraz pompowania ścieków...

OGŁOSZENIE O ZAMIARZE ZAWARCIA UMOWY

"Roboty budowlane uzupełniające nr 2 do zamówienia podstawowego pn. Zadanie 1.3 - Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie miasta Marki – część 3". Postępowanie nr 13/WM/R/20

PRZETARG NIEOGRANICZONY NR 12/WM/R/20

Przetarg nieograniczony nr 12/WM/R/20 pn.: „Przebudowa sieci wodociągowej oraz budowa przewodów odprowadzających nadmiar wody technologicznej, na potrzeby stacji obsługi samochodu specjalistycznego...

OGŁOSZENIE O ZAMIARZE ZAWARCIA UMOWY

Rozbudowa Stacji Uzdatniania Wody SUW-2 do docelowej wydajności w ramach zadania pn. „Budowa Stacji Uzdatniania Wody (SUW – 2) w Markach wraz z budową sieci wodociągowej w ul. Spacerowej i Legionowej...

OGŁOSZENIE O ZAMIARZE ZAWARCIA UMOWY

"Roboty budowlane uzupełniające nr 1 do zamówienia podstawowego pn. Zadanie 1.3 - Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie miasta Marki – część 3". Postępowanie nr 10/WM/R/20

PRZETARG NIEOGRANICZONY NR 11/WM/R/20

Przetarg nieograniczony nr 11/WM/R/20 pn.: „Budowa przewodów wodociągowych: DZ110 L = 169,65 m w ul. Handlowej i 11 Listopada, DZ110 L = 184,75 m w ul. Krasińskiego oraz DZ110 L = 193,25 m w ul....

PRZETARG NIEOGRANICZONY NR 8/WM/R/20

Przetarg nieograniczony nr 8/WM/R/20 pn.: „Zadanie 1.6 - Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie miasta Marki – część 6”

OGŁOSZENIE O ZAMIARZE ZAWARCIA UMOWY

"Roboty budowlane uzupełniające nr 3 do zamówienia podstawowego pn. Zadanie 1.4 - Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie miasta Marki – część 4". Postępowanie nr 7/WM/R/20

PRZETARG NIEOGRANICZONY NR 3/WM/R/20

Przetarg nieograniczony nr 3/WM/R/20 pn.: „Zadanie 1.3 - Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie miasta Marki – część 3”

NIEOGRANICZONY PRZETARG OFERTOWY NR 28/RZUP/20

Postępowanie nr 28/RZUP/20 p.n.: „Pranie odzieży roboczej pracowników Wodociągu Mareckiego Sp. z o.o." prowadzone zgodnie z zapisami § 9 „Regulaminu Udzielania Zamówień Publicznych o wartości...

NIEOGRANICZONY PRZETARG OFERTOWY 12/RZUP/20

Postępowanie nr 12/RZUP/20 p.n.: "Opracowanie analizy ryzyka dla wszystkich ujęć wód podziemnych zarządzanych przez Wodociąg Marecki Sp. z o. o." prowadzone zgodnie z zapisami § 9 "Regulaminu...

OGŁOSZENIE O ZAMIARZE ZAWARCIA UMOWY

"Roboty budowlane uzupełniające nr 2 do zamówienia podstawowego pn. Zadanie 1.4 - Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie miasta Marki – część 4". Postępowanie nr 4/WM/R/20

OGŁOSZENIE O ZAMIARZE ZAWARCIA UMOWY

"Roboty budowlane uzupełniające nr 4 do zamówienia podstawowego pn. Zadanie 1.1 - Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie miasta Marki – część 1". Postępowanie nr 2/WM/R/20

PRZETARG NIEOGRANICZONY NR 5/WM/U/20

Przetarg nieograniczony nr 5/WM/U/20 pn. „Eksploatacja urządzeń i instalacji energetycznych, układów automatyki procesów technologicznych ujmowania i uzdatniania wody oraz pompowania ścieków...

OGŁOSZENIE O ZAMIARZE ZAWARCIA UMOWY

"Roboty budowlane uzupełniające nr 2 do zamówienia podstawowego pn. Zadanie 1.4 - Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie miasta Marki – część 4". Postępowanie nr 15/WM/R/19

Ogłoszenie o zamiarze zawarcia umowy

"Roboty budowlane uzupełniające nr 3 do zamówienia podstawowego pn. Zadanie 1.1 - Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie miasta Marki – część 1". Postępowanie nr 14/WM/R/19

PRZETARG NIEOGRANICZONY NR 13/WM/R/19

Przetarg nieograniczony nr 13/WM/R/19 pn.: „Budowa sieci wodociągowej DZ110 L = 371,5 m w ul. Miłej na działkach nr ewid.: 51/2, 88/1 i 89/1 w obrębie 4-11 w Markach”

NIEOGRANICZONY PRZETARG OFERTOWY NR 28/RZUP/19

Postępowanie nr 28/RZUP/19 p.n.: "Zakup elektrolizera do instalacji wytwarzania i dozowania dezynfektanta" prowadzone zgodnie z zapisami § 9 "Regulaminu Udzielania Zamówień Publicznych o wartości...
page 1 from 4

« wstecz | w górę