Fundusze Europejskie

Przetargi

PRZETARG NIEOGRANICZONY NR 8/WM/R/20

Przetarg nieograniczony nr 8/WM/R/20 pn.: „Zadanie 1.6 - Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie miasta Marki – część 6”

OGŁOSZENIE O ZAMIARZE ZAWARCIA UMOWY

"Roboty budowlane uzupełniające nr 3 do zamówienia podstawowego pn. Zadanie 1.4 - Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie miasta Marki – część 4". Postępowanie nr 7/WM/R/20

PRZETARG NIEOGRANICZONY NR 3/WM/R/20

Przetarg nieograniczony nr 3/WM/R/20 pn.: „Zadanie 1.3 - Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie miasta Marki – część 3”

NIEOGRANICZONY PRZETARG OFERTOWY NR 28/RZUP/20

Postępowanie nr 28/RZUP/20 p.n.: „Pranie odzieży roboczej pracowników Wodociągu Mareckiego Sp. z o.o." prowadzone zgodnie z zapisami § 9 „Regulaminu Udzielania Zamówień Publicznych o wartości...

NIEOGRANICZONY PRZETARG OFERTOWY 12/RZUP/20

Postępowanie nr 12/RZUP/20 p.n.: "Opracowanie analizy ryzyka dla wszystkich ujęć wód podziemnych zarządzanych przez Wodociąg Marecki Sp. z o. o." prowadzone zgodnie z zapisami § 9 "Regulaminu...

OGŁOSZENIE O ZAMIARZE ZAWARCIA UMOWY

"Roboty budowlane uzupełniające nr 2 do zamówienia podstawowego pn. Zadanie 1.4 - Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie miasta Marki – część 4". Postępowanie nr 4/WM/R/20

OGŁOSZENIE O ZAMIARZE ZAWARCIA UMOWY

"Roboty budowlane uzupełniające nr 4 do zamówienia podstawowego pn. Zadanie 1.1 - Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie miasta Marki – część 1". Postępowanie nr 2/WM/R/20

PRZETARG NIEOGRANICZONY NR 5/WM/U/20

Przetarg nieograniczony nr 5/WM/U/20 pn. „Eksploatacja urządzeń i instalacji energetycznych, układów automatyki procesów technologicznych ujmowania i uzdatniania wody oraz pompowania ścieków...

OGŁOSZENIE O ZAMIARZE ZAWARCIA UMOWY

"Roboty budowlane uzupełniające nr 2 do zamówienia podstawowego pn. Zadanie 1.4 - Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie miasta Marki – część 4". Postępowanie nr 15/WM/R/19

Ogłoszenie o zamiarze zawarcia umowy

"Roboty budowlane uzupełniające nr 3 do zamówienia podstawowego pn. Zadanie 1.1 - Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie miasta Marki – część 1". Postępowanie nr 14/WM/R/19

PRZETARG NIEOGRANICZONY NR 13/WM/R/19

Przetarg nieograniczony nr 13/WM/R/19 pn.: „Budowa sieci wodociągowej DZ110 L = 371,5 m w ul. Miłej na działkach nr ewid.: 51/2, 88/1 i 89/1 w obrębie 4-11 w Markach”

NIEOGRANICZONY PRZETARG OFERTOWY NR 28/RZUP/19

Postępowanie nr 28/RZUP/19 p.n.: "Zakup elektrolizera do instalacji wytwarzania i dozowania dezynfektanta" prowadzone zgodnie z zapisami § 9 "Regulaminu Udzielania Zamówień Publicznych o wartości...

OGŁOSZENIE O ZAMIARZE ZAWARCIA UMOWY

"Roboty budowlane uzupełniające nr 2 do zamówienia podstawowego pn. Zadanie 1.1 - Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie miasta Marki – część 1". Postępowanie nr 12/WM/R/19

OGŁOSZENIE O ZAMIARZE ZAWARCIA UMOWY

"Roboty budowlane uzupełniające nr 1 do zamówienia podstawowego pn. Zadanie 1.4 - Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie miasta Marki – część 4". Postępowanie nr 11/WM/R/19

OGŁOSZENIE O ZAMIARZE ZAWARCIA UMOWY

Roboty budowlane uzupełniające nr 1 do zamówienia podstawowego pn. Zadanie 1.1 - Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie miasta Marki – części 1

NIEOGRANICZONY PISEMNY PRZETARG OFERTOWY NR 7/WM/U/19

POSTĘPOWANIE NA USŁUGI SPOŁECZNE pn. „Świadczenie usług całodobowej ochrony osób i mienia w obiektach Wodociągu Mareckiego Sp. z o. o. oraz konwojowania wartości pieniężnych”.

PRZETARG NIEOGRANICZONY NR 5/WM/R/19

Przetarg nieograniczony nr 5/WM/R/19 pn.: „Zadanie 1.4 - Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie miasta Marki – część 4”

NIEOGRANICZONY PRZETARG OFERTOWY NR 12/RZUP/19

Postępowanie nr 12/RZUP/19 p.n.: "Wykonanie robót budowlanych w ramach zadania pn.: Kolektor DN800: Remont komory zastawki" prowadzone zgodnie z zapisami § 9 "Regulaminu Udzielania Zamówień...

PRZETARG NIEOGRANICZONY NR 3/WM/U/19

Przetarg nieograniczony nr 3/WM/U/19 pn. „Eksploatacja urządzeń i instalacji energetycznych, układów automatyki procesów technologicznych ujmowania i uzdatniania wody oraz pompowania ścieków...

PRZETARG NIEOGRANICZONY NR 1/WM/R/19

Przetarg nieograniczony nr 1/WM/R/19 pn.: „Zadanie 1.4 - Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie miasta Marki – część 4”

PRZETARG NIEOGRANICZONY NR 10/WM/R/18

Przetarg nieograniczony nr 10/WM/R/18 pn.: Zadanie 3 – Budowa stacji obsługi samochodu specjalistycznego do czyszczenia kanalizacji w Markach

NIEOGRANICZONY PISEMNY PRZETARG OFERTOWY NR 54/RZUP/18

Postępowanie nr 54/RZUP/18 p.n.: "Wykonanie robót budowlanych w ramach zadania pn.: Kolektor DN800: Remont komory zastawki" prowadzone zgodnie z zapisami § 9 "Regulaminu Udzielania Zamówień...

NIEOGRANICZONY PISEMNY PRZETARG OFERTOWY NR 52/RZUP/18

Postępowanie nr 52/RZUP/18 p.n.: "Wykonanie robót budowlanych w ramach zadania pn.: Przewody tłoczne z pompowni P0: Remont komory rozprężnej w ul. Sosnowej" prowadzone zgodnie z zapisami § 9...

NIEOGRANICZONY PISEMNY PRZETARG OFERTOWY

Postępowanie nr 33/RZUP/18 p.n.: "Dostawa odzieży roboczej i środków ochrony indywidualnej dla pracowników Wodociągu Mareckiego Sp. z o.o., 05-270 Marki, ul. Żeromskiego 30" prowadzone zgodnie z...

PRZETARG NIEOGRANICZONY NR 12/WM/R/18

Przetarg nieograniczony nr 12/WM/R/18 pn.: „Zadanie 1.2 - Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie miasta Marki – część 2”

NIEOGRANICZONY PISEMNY PRZETARG OFERTOWY

Postępowanie nr 32/RZUP/18 p.n.: "Dostawa odzieży roboczej i środków ochrony indywidualnej dla pracowników Wodociągu Mareckiego Sp. z o.o., 05-270 Marki, ul. Żeromskiego 30" prowadzone zgodnie z...

NIEOGRANICZONY PISEMNY PRZETARG OFERTOWY

Postępowanie nr 25/RZUP/18 p.n.: „Pranie odzieży roboczej pracowników Wodociągu Mareckiego Sp. z o.o.”prowadzone zgodnie z zapisami § 9 "Regulaminu Udzielania Zamówień Publicznych o wartości...

PRZETARG NIEOGRANICZONY NR 6/WM/U/18

Przetarg nieograniczony nr 6/WM/U/18 pn.: „Zadanie 4 - Monitoring sieciowych pompowni ścieków”

PISEMNY PRZETARG OFERTOWY

"Sprzedaż kontenerów biurowych w zabudowie stałej w ilości 12 sztuk" - powtórzenie postępowania - trzeci nieograniczony pisemny przetarg ofertowy

PISEMNY PRZETARG OFERTOWY

"Sprzedaż kontenerów biurowych w zabudowie stałej w ilości 12 sztuk" - powtórzenie postępowania - drugi nieograniczony pisemny przetarg ofertowy - przetarg zamknięty - brak ofert
Strona 1 z 4