PRZETARG NIEOGRANICZONY NR 3/WM/R/20

PRZETARG NIEOGRANICZONY NR 3/WM/R/20

Przetarg nieograniczony nr 3/WM/R/20 pn.: „Zadanie 1.3 - Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie miasta Marki – część 3”
{[description]}
Przeczytanie artykułu zajmie Ci 2 minuty

Wodociąg Marecki Sp. z o.o. wszczyna postępowanie nr 3/WM/R/20 o udzielenie zamówienia prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego  zgodnie z postanowieniami „Regulaminu udzielania zamówień publicznych dla zamówień współfinansowanych ze środków pomocowych Unii Europejskiej o wartości powyżej 30.000 euro”, obowiązującym w Wodociągu Mareckim Sp. z o.o.,  na realizację zadania pn.: „Zadanie 1.3 - Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie miasta Marki – część 3"

Oferty należy składać w siedzibie Wodociągu Mareckiego Sp. z o.o. lub przesyłać na adres: 
Wodociąg Marecki Sp. z o.o. 
ul. Żeromskiego 30 
05-270 Marki

Zmiana terminu składania i otwarcia ofert

Nowy termin składania ofert: 01.07.2020r. do godziny 10:00

Nowy termin otwarcia ofert: 01.07.2020r. o godzinie 10:10

Ogłoszenie o zamówieniu

 

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia z dn. 23.06.2020r.

 Pobierz

 Pobierz

 Tom 1 Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia

Pobierz

 Załączniki nr 1- 6 do Tomu 1 SIWZ (edytowalne)

 Pobierz

 Tom 2 - Wzór Umowy

 Pobierz

 Tom 3.1 - STWiORB

 Pobierz

Tom 3.2 - Przedmiar robót

 Pobierz

Tom 3.3 - Dokumentacja projektowa

 Pobierz

Odpowiedzi na pytania nr 1 z dn. 18.06.2020r.

Pobierz

Załącznik do odpowiedzi na pytania nr 1 z dn. 18.06.2020r. -    Przedmiar robót w formacie plików PDF

Zmiana nr 1 treści SIWZ z dn. 23.06.2020r.

Pobierz

Pobierz

Odpowiedzi na pytania nr 2 z dn. 23.06.2020r.

Pobierz

Odpowiedzi na pytania nr 3 z dn. 25.06.2020r.

Pobierz

Informacja z otwarcia ofert

Pobierz

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Pobierz

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Pobierz

 

 

Data publikacji: 08.06.2020

« wstecz | w górę