NIEOGRANICZONY PRZETARG OFERTOWY NR 28/RZUP/20

NIEOGRANICZONY PRZETARG OFERTOWY NR 28/RZUP/20

Postępowanie nr 28/RZUP/20 p.n.: „Pranie odzieży roboczej pracowników Wodociągu Mareckiego Sp. z o.o." prowadzone zgodnie z zapisami § 9 „Regulaminu Udzielania Zamówień Publicznych o wartości szacunkowej nieprzekraczającej równowartości kwoty 30000 euro przez Wodociąg Marecki Sp. z o.o."
{[description]}
Przeczytanie artykułu zajmie Ci 1 minutę

Wodociąg Marecki Sp. z o.o. ogłasza nieograniczony pisemny przetarg ofertowy na zadanie pn. „Pranie odzieży roboczej pracowników Wodociągu Mareckiego Sp. z o.o.” na podstawie art. 701 – 705 Kodeksu cywilnego.

Pisemne oferty należy składać w terminie do 16 czerwca 2020r. do godziny 12:45

w siedzibie Zamawiającego ul. Żeromskiego 30, 05-270 Marki w Biurze Obsługi Klienta

Ogłoszenie o przetargu ofertowym   POBIERZ PLIK
     
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia   POBIERZ PLIK
     
Odpowiedź na pytanie z dnia 08.06.2020r.   POBIERZ PLIK
     
Informacja z otwarcia ofert   POBIERZ PLIK
     
Zawiadomienie o wyborze oferty   POBIERZ PLIK
     
Zawiadomienie o wyborze kolejnej oferty z rankingu   POBIERZ PLIK

 

Data publikacji: 04.06.2020

« wstecz | w górę