NIEOGRANICZONY PRZETARG OFERTOWY 12/RZUP/20

NIEOGRANICZONY PRZETARG OFERTOWY 12/RZUP/20

Postępowanie nr 12/RZUP/20 p.n.: "Opracowanie analizy ryzyka dla wszystkich ujęć wód podziemnych zarządzanych przez Wodociąg Marecki Sp. z o. o." prowadzone zgodnie z zapisami § 9 "Regulaminu Udzielania Zamówień Publicznych o wartości szacunkowej nieprzekraczającej równowartości kwoty 30000 euro przez Wodociąg Marecki Sp. z o.o."
{[description]}
Przeczytanie artykułu zajmie Ci 1 minutę

Wodociąg Marecki Sp. z o.o. ogłasza nieograniczony pisemny przetarg ofertowy na zadanie pn. „Opracowanie analizy ryzyka dla wszystkich ujęć wód podziemnych zarządzanych przez Wodociąg Marecki Sp. z o. o.” na podstawie art. 701 – 705 Kodeksu cywilnego.

Pisemne oferty należy składać w terminie do 10 marca 2020r. do godziny 09:00

w siedzibie Zamawiającego ul. Żeromskiego 30, 05-270 Marki w Biurze Obsługi Klienta

Ogłoszenie o zamówieniu   POBIERZ PLIK
     
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia   POBIERZ PLIK
     
 Załączniki    POBIERZ PLIK
     
Odpowiedzi na pytania z dn. 27.02.2020r.   POBIERZ PLIK 
     
Odpowiedzi na pytania z dn. 04.03.2020r.   POBIERZ PLIK
     
Protokół z otwarcia ofert   POBIERZ PLIK
     
Zawiadomienie o wyborze oferty   POBIERZ PLIK 
     
Zawiadomienie o wyborze oferty - po poprawieniu omyłki pisarskiej   POBIERZ PLIK

 

Data publikacji: 24.02.2020

« wstecz | w górę