PRZETARG NIEOGRANICZONY NR 12/WM/R/20

PRZETARG NIEOGRANICZONY NR 12/WM/R/20

Przetarg nieograniczony nr 12/WM/R/20 pn.: „Przebudowa sieci wodociągowej oraz budowa przewodów odprowadzających nadmiar wody technologicznej, na potrzeby stacji obsługi samochodu specjalistycznego do czyszczenia kanalizacji w Markach”
{[description]}
Przeczytanie artykułu zajmie Ci 1 minutę

 Wodociąg Marecki Sp. z o.o. wszczyna postępowanie nr 12/WM/R/20 o udzielenie zamówienia prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, jako zamówienie sektorowe zgodnie z "Regulaminem udzielania zamówień sektorowych przez „Wodociąg Marecki” Sp. z o.o." zatwierdzonym Uchwałą 7/2016 Zarządu Spółki z dnia 01.12.2016 r., na realizację zadania pn.: „Przebudowa sieci wodociągowej oraz budowa przewodów odprowadzających nadmiar wody technologicznej, na potrzeby stacji obsługi samochodu specjalistycznego do czyszczenia kanalizacji w Markach”

Oferty należy składać w siedzibie Wodociągu Mareckiego Sp. z o.o. lub przesyłać na adres: 
Wodociąg Marecki Sp. z o.o. 
ul. Żeromskiego 30 
05-270 Marki

Termin składania ofert: 18.01.2021 r. do godziny 10:00

Termin otwarcia ofert: 18.01.2021 r. o godzinie 10:10

Ogłoszenie o zamówieniu sektorowym

 Pobierz

 Tom 1 Specyfikacji Warunków Zamówienia

Pobierz

 Załączniki nr 1- 6 do Tomu 1 SWZ (edytowalne)

Pobierz

 Tom 2 - Wzór Umowy

Pobierz

 Tom 3.1 - STWiORB

 Pobierz

Tom 3.2 - Przedmiar robót

Pobierz

Tom 3.2 - Przedmiar robót (edytowalny)

Pobierz

Tom 3.3 - Dokumentacja projektowa

 Pobierz

Informacja z otwarcia ofert

Pobierz

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Pobierz

 

 

Data publikacji: 31.12.2020

« wstecz | w górę