POSTĘPOWANIE NR 19/WM/U/22 - usługi społeczne - sektorowy tryb podstawowy

POSTĘPOWANIE NR 19/WM/U/22 - usługi społeczne - sektorowy tryb podstawowy

Postępowanie o udzielenie zamówienia sektorowego na usługi społeczne o wartości szacunkowej poniżej kwoty 1 000 000 euro, prowadzonego w trybie podstawowym na podstawie § 17 Regulaminu udzielania zamówień sektorowych przez Wodociąg Marecki Sp. z o.o. pn. „Świadczenie usług całodobowej ochrony osób i mienia w obiektach Wodociągu Mareckiego Sp. z o. o. oraz konwojowania wartości pieniężnych”
{[description]}
Przeczytanie artykułu zajmie Ci 1 minutę

Wodociąg Marecki Sp. z o.o. wszczyna postępowanie nr 19/WM/U/22 o udzielenie zamówienia sekotowego pn.:
"Świadczenie usług całodobowej ochrony osób i mienia w obiektach Wodociągu Mareckiego Sp. z o. o. oraz konwojowania wartości pieniężnych"

Postępowanie jest prowadzone w trybie podstawowym zgodnie § 17 Regulaminu udzielania zamówień sektorowych przez Wodociąg Marecki Sp. z o.o.

Informujemy Wykonawców, że przedmiotowe postępowanie prowadzone jest za pośrednictwem Platformy Zakupowej:

https://wodmar.ezamawiajacy.pl

Data publikacji: 27.04.2022
Autor:

« wstecz | w górę