POSTĘPOWANIE NR 30/WM/U/22 - sektorowy tryb podstawowy

POSTĘPOWANIE NR 30/WM/U/22 - sektorowy tryb podstawowy

Postępowanie o udzielenie zamówienia sektorowego w trybie podstawowym pn. „Świadczenie usług pogotowia technicznego dla sieci i przyłączy wodociągowych i kanalizacyjnych będących w eksploatacji Wodociągu Mareckiego Sp. z o.o.”
{[description]}
Przeczytanie artykułu zajmie Ci 1 minutę

Wodociąg Marecki Sp. z o.o. wszczyna postępowanie nr 30/WM/U/22 o udzielenie zamówienia sekotowego pn.:
"Świadczenie usług pogotowia technicznego dla sieci i przyłączy wodociągowych i kanalizacyjnych będących w eksploatacji Wodociągu Mareckiego Sp. z o.o."

Postępowanie jest prowadzone w trybie podstawowym zgodnie § 17 Regulaminu udzielania zamówień sektorowych przez Wodociąg Marecki Sp. z o.o.

Oferty pisemne należy składać w siedzibie Zamawiającego lub przesyłać na adres: 
Wodociąg Marecki Sp. z o.o. 
ul. Żeromskiego 30 
05-270 Marki

Termin składania ofert: 05.09.2022r. do godziny 10:00

Termin otwarcia ofert: 05.09.2022r. o godzinie 10:05

Ogłoszenie o zamówieniu - POBIERZ
 Specyfikacja Warunków Zamówienia - POBIERZ 
 Załącznik nr 1 - POBIERZ
 Załącznik nr 2 - POBIERZ
 Załącznik nr 3 - POBIERZ
 Załącznik nr 4 - POBIERZ
 Załącznik nr 5 - POBIERZ
 Załącznik nr 6 - POBIERZ
 Załącznik nr 7 - POBIERZ
 Załącznik nr 8 - POBIERZ
 Załącznik nr 9 - POBIERZ
 Załącznik nr 10 - POBIERZ
Informacja z sesji otwarcia ofert - POBIERZ
Zawiadomienie o wyborze oferty - POBIERZ

 

Data publikacji: 25.08.2022
Autor:

« wstecz | w górę