POSTĘPOWANIE NR 32/WM/D/22 - sektorowy tryb podstawowy

POSTĘPOWANIE NR 32/WM/D/22 - sektorowy tryb podstawowy

Postępowanie o udzielenie zamówienia sektorowego w trybie podstawowym pn. „Zakup, dostawa i montaż mebli biurowych, szaf metalowych i szafek bhp, wyposażenia warsztatowego w budynkach Stacji Obsługi Samochodu Specjalistycznego Wodociągu Mareckiego Sp. z o.o. (budynek techniczny, budynek technologiczny, budynek ochrony) w Markach przy ul. Kresowej (dz. ew. 73/29 z obr. 03-05)” .
{[description]}
Przeczytanie artykułu zajmie Ci 2 minuty

 Wodociąg Marecki Sp. z o.o. wszczyna postępowanie nr 32/WM/D/22 o udzielenie zamówienia sekotowego pn.:
"Zakup, dostawa i montaż mebli biurowych, szaf metalowych i szafek bhp, wyposażenia warsztatowego w budynkach Stacji Obsługi Samochodu Specjalistycznego Wodociągu Mareckiego Sp. z o.o. (budynek techniczny, budynek technologiczny, budynek ochrony) w Markach przy ul. Kresowej (dz. ew. 73/29 z obr. 03-05)"

Postępowanie jest prowadzone w trybie podstawowym zgodnie § 17 Regulaminu udzielania zamówień sektorowych przez Wodociąg Marecki Sp. z o.o.

Zamówienie podzielone jest na 3 odrębne części (zadania) – nazwy nadane zadaniom:

  1. Zakup, dostawa i montaż szaf metalowych i szafek BHP oraz wyposażenia warsztatowego
  2. Zakup, dostawa i montaż mebli biurowych.
  3. Zabudowa jadalni z dostawą wyposażenia oraz inne AGD

Wykonawca może złożyć ofertę na jedną lub większą ilość części. Oferta złożona na daną część musi obejmować cały zakres zamówienia przewidziany w SWZ do wykonania dla tej części.

Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę na każdą z części postępowania. Złożenie większej liczby ofert na jedną część spowoduje odrzucenie wszystkich ofert złożonych na tę część przez danego Wykonawcę.

Oferty pisemne należy składać w siedzibie Zamawiającego lub przesyłać na adres: 
Wodociąg Marecki Sp. z o.o. 
ul. Żeromskiego 30 
05-270 Marki

Termin składania ofert: 30.11.2022r. do godziny 10:00

Termin otwarcia ofert: 30.11.2022r. o godzinie 10:05

Ogłoszenie o zamówieniu - POBIERZ
Specyfikacja Warunków Zamówienia - POBIERZ
Projekt - rozkład pomieszczeń - POBIERZ
Załączniki w wersji edytowalnej - POBIERZ
Informacja o zmianie nr 1 w treści SWZ - POBIERZ
SWZ po zmianie nr 1 - POBIERZ 
Załaczniki w wersji edytowalnej po zmianie nr 1 SWZ - POBIERZ 
Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania - POBIERZ
     
     

 

Data publikacji: 03.11.2022
Autor:

« wstecz | w górę