POSTĘPOWANIE NR 8/WM/U/22 - sektorowy tryb podstawowy

POSTĘPOWANIE NR 8/WM/U/22 - sektorowy tryb podstawowy

Postępowanie o udzielenie zamówienia sektorowego w trybie podstawowym pn. „Eksploatacja urządzeń i instalacji energetycznych, układów automatyki procesów technologicznych ujmowania i uzdatniania wody oraz pompowania ścieków sanitarnych w obiektach Wodociągu Mareckiego Sp. z o.o.”
{[description]}
Przeczytanie artykułu zajmie Ci 1 minutę

Wodociąg Marecki Sp. z o.o. wszczyna postępowanie nr 8/WM/U/22 o udzielenie zamówienia sekotowego pn.:
"Eksploatacja urządzeń i instalacji energetycznych, układów automatyki procesów technologicznych ujmowania i uzdatniania wody oraz pompowania ścieków sanitarnych w obiektach Wodociągu Mareckiego Sp. z o.o."

Postępowanie jest prowadzone w trybie podstawowym zgodnie § 17 Regulaminu udzielania zamówień sektorowych przez Wodociąg Marecki Sp. z o.o.

Informujemy Wykonawców, że przedmiotowe postępowanie prowadzone jest za pośrednictwem Platformy Zakupowej:

https://wodmar.ezamawiajacy.pl

Data publikacji: 28.01.2022
Autor:

« wstecz | w górę