PRZETARG NIEOGRANICZONY 2/WM/U/21

PRZETARG NIEOGRANICZONY 2/WM/U/21

Przetarg nieograniczony nr 2/WM/U/21 pn. „Eksploatacja urządzeń i instalacji energetycznych, układów automatyki procesów technologicznych ujmowania i uzdatniania wody oraz pompowania ścieków sanitarnych w obiektach Wodociągu Mareckiego Sp. z o.o."
{[description]}
Przeczytanie artykułu zajmie Ci 1 minutę

Zamawiający wszczyna postępowanie nr 2/WM/U/21 o udzielenie zamówienia sektorowego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z postanowieniami „Regulaminu udzielania zamówień sektorowych przez Wodociąg Marecki Sp. z o.o.”, na realizację zadania pn.: „Eksploatacja urządzeń i instalacji energetycznych, układów automatyki procesów technologicznych ujmowania i uzdatniania wody oraz pompowania ścieków sanitarnych w obiektach Wodociągu Mareckiego Sp. z o.o.".

Oferty pisemne należy składać w siedzibie Zamawiającego lub przesyłać na adres: 
Wodociąg Marecki Sp. z o.o. 
ul. Żeromskiego 30 
05-270 Marki

Termin składania ofert: 09.02.2021r. do godziny 12:00

Termin otwarcia ofert: 09.02.2021r. o godzinie 12:05

Ogłoszenie o zamówieniu   POBIERZ PLIK 
     
Specyfikacja Warunków Zamówienia   POBIERZ PLIK 
     
Załączniki w wersji edytowalnej   POBIERZ PLIK
     
Protokół z otwarcia ofert   POBIERZ PLIK 
     
Zawiadomienie o wyborze oferty   POBIERZ PLIK
     

 

 

Data publikacji: 29.01.2021

« wstecz | w górę