PRZETARG NIEOGRANICZONY NR 8/WM/R/20

PRZETARG NIEOGRANICZONY NR 8/WM/R/20

Przetarg nieograniczony nr 8/WM/R/20 pn.: „Zadanie 1.6 - Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie miasta Marki – część 6”
{[description]}
Przeczytanie artykułu zajmie Ci 1 minutę

Wodociąg Marecki Sp. z o.o. wszczyna postępowanie nr 8/WM/R/20 o udzielenie zamówienia pn. „Zadanie 1.6 - Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie miasta Marki – część 6". Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego  zgodnie z postanowieniami „Regulaminu udzielania zamówień publicznych dla zamówień współfinansowanych ze środków pomocowych Unii Europejskiej o wartości powyżej 30.000 euro”, obowiązującym w Wodociągu Mareckim Sp. z o.o.

Oferty należy składać w siedzibie Wodociągu Mareckiego Sp. z o.o. lub przesyłać na adres: 
Wodociąg Marecki Sp. z o.o. 
ul. Żeromskiego 30 
05-270 Marki

Termin składania ofert: 23.11.2020r. do godziny 10:00

Termin otwarcia ofert: 23.11.2020r. o godzinie 10:10

Ogłoszenie o zamówieniu

 Pobierz

 Tom 1 Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia

Pobierz

 Załączniki nr 1- 6 do Tomu 1 SIWZ (edytowalne)

 Pobierz

 Tom 2 - Wzór Umowy

 Pobierz

 Tom 3.1 - STWiORB

 Pobierz

Tom 3.2 - Przedmiar robót

 Pobierz

Tom 3.2 - Przedmiar robót (edytowalny)

Pobierz

Tom 3.3 - Dokumentacja projektowa

 Pobierz

Informacja z otwarcia ofert

 Pobierz

Unieważnienie postępowania

POBIERZ

 
Data publikacji: 06.11.2020

« wstecz | w górę