PRZETARG NIEOGRANICZONY NR 11/WM/R/20

PRZETARG NIEOGRANICZONY NR 11/WM/R/20

Przetarg nieograniczony nr 11/WM/R/20 pn.: „Budowa przewodów wodociągowych: DZ110 L = 169,65 m w ul. Handlowej i 11 Listopada, DZ110 L = 184,75 m w ul. Krasińskiego oraz DZ110 L = 193,25 m w ul. Żytniej, w Markach"
{[description]}
Przeczytanie artykułu zajmie Ci 1 minutę

 Wodociąg Marecki Sp. z o.o. wszczyna postępowanie nr 11/WM/R/20 o udzielenie zamówienia prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, jako zamówienie sektorowe zgodnie z "Regulaminem udzielania zamówień sektorowych przez „Wodociąg Marecki” Sp. z o.o." zatwierdzonym Uchwałą 7/2016 Zarządu Spółki z dnia 01.12.2016 r., na realizację zadania pn.: „Budowa przewodów wodociągowych: DZ110 L = 169,65 m w ul. Handlowej i 11 Listopada, DZ110 L = 184,75 m w ul. Krasińskiego oraz DZ110 L = 193,25 m w ul. Żytniej, w Markach”

Oferty należy składać w siedzibie Wodociągu Mareckiego Sp. z o.o. lub przesyłać na adres: 
Wodociąg Marecki Sp. z o.o. 
ul. Żeromskiego 30 
05-270 Marki

Termin składania ofert: 15.12.2020 r. do godziny 12:00

Termin otwarcia ofert: 15.12.2020 r. o godzinie 12:10

Ogłoszenie o zamówieniu   POBIERZ PLIK
     
Specyfikacja Warunków Zamówienia   POBIERZ PLIK 
     
Dokumentacja projektowa   POBIERZ PLIK 
     
Specyfikacja techniczna   POBIERZ PLIK 
     
Przedmiar Żytnia   POBIERZ PLIK
     
Przedmiar Handlowa   POBIERZ PLIK
     
Przedmiar Krasińskiego   POBIERZ PLIK
     
Załączniki edytowalne   POBIERZ PLIK
     
     
     
     
     
     
     
     
Data publikacji: 30.11.2020

« wstecz | w górę