Fundusze Europejskie

Przetargi

PRZETARG NIEOGRANICZONY 7/WM/R/18

Przetarg nieograniczony nr 7/WM/R/18 pn.: „Zadanie 1.1 - Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie miasta Marki – część 1”

PRZETARG NIEOGRANICZONY 3/R/WM/18

Przetarg nieograniczony nr 3/WM/R/2018 pn. „Budowa ujęcia wody – studni 4A w Markach”

OGŁOSZENIE O ZAMIARZE ZAWARCIA UMOWY

Roboty budowlane uzupełniające nr 2 do zamówienia podstawowego pn. „Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie miasta Marki – Zadanie 1A”.

PRZETARG NIEOGRANICZONY NR 4/WM/R/2018

Przetarg nieograniczony nr 4/WM/R/2018 pn. „Rozbiórka zbiorników żelbetowych, nawierzchni drogowych oraz infrastruktury podziemnej na działce ew. nr 73/29 obręb 03-05 w Markach wraz z opracowaniem...

PRZETARG NIEOGRANICZONY NR 2/WM/U/18

Przetarg nieograniczony nr 2/WM/U/18 pn. „Eksploatacja urządzeń i instalacji energetycznych, układów automatyki procesów technologicznych ujmowania i uzdatniania wody oraz pompowania ścieków...

Ogłoszenie o zamiarze zawarcia umowy

Roboty budowlane uzupełniające nr 1 do zamówienia podstawowego pn. „Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie miasta Marki – Zadanie 1A”.

PRZETARG NIEOGRANICZONY NR 12/WM/R/2017

Przetarg nieograniczony nr 12/WM/R/2017 pn. „Budowa Stacji Uzdatniania Wody (SUW-2) w Markach wraz z budową sieci wodociągowej w ul. Spacerowej i Legionowej oraz przewodu tłocznego Dz160".

Ogłoszenie o zamówieniu 6/WM/R/17

Przetarg nieograniczony nr 6/WM/R/17 pn.: "Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie miasta Marki – Zadanie 1A"

Ogłoszenie o zamiarze zawarcia umowy

„Roboty budowlane uzupełniające nr 3 do zamówienia podstawowego nr 1/WM/R/16 pn. Budowa podłączeń do zbiorczego systemu kanalizacyjnego w gminie Mieście Marki”
Strona 2 z 3