Przetargi

OGŁOSZENIE O ZAMIARZE ZAWARCIA UMOWY

"Roboty budowlane uzupełniające nr 2 do zamówienia podstawowego pn. Zadanie 1.1 - Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie miasta Marki – część 1". Postępowanie nr 12/WM/R/19

OGŁOSZENIE O ZAMIARZE ZAWARCIA UMOWY

"Roboty budowlane uzupełniające nr 1 do zamówienia podstawowego pn. Zadanie 1.4 - Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie miasta Marki – część 4". Postępowanie nr 11/WM/R/19

OGŁOSZENIE O ZAMIARZE ZAWARCIA UMOWY

Roboty budowlane uzupełniające nr 1 do zamówienia podstawowego pn. Zadanie 1.1 - Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie miasta Marki – części 1

NIEOGRANICZONY PISEMNY PRZETARG OFERTOWY NR 7/WM/U/19

POSTĘPOWANIE NA USŁUGI SPOŁECZNE pn. „Świadczenie usług całodobowej ochrony osób i mienia w obiektach Wodociągu Mareckiego Sp. z o. o. oraz konwojowania wartości pieniężnych”.

PRZETARG NIEOGRANICZONY NR 5/WM/R/19

Przetarg nieograniczony nr 5/WM/R/19 pn.: „Zadanie 1.4 - Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie miasta Marki – część 4”

NIEOGRANICZONY PRZETARG OFERTOWY NR 12/RZUP/19

Postępowanie nr 12/RZUP/19 p.n.: "Wykonanie robót budowlanych w ramach zadania pn.: Kolektor DN800: Remont komory zastawki" prowadzone zgodnie z zapisami § 9 "Regulaminu Udzielania Zamówień...

PRZETARG NIEOGRANICZONY NR 3/WM/U/19

Przetarg nieograniczony nr 3/WM/U/19 pn. „Eksploatacja urządzeń i instalacji energetycznych, układów automatyki procesów technologicznych ujmowania i uzdatniania wody oraz pompowania ścieków...

PRZETARG NIEOGRANICZONY NR 1/WM/R/19

Przetarg nieograniczony nr 1/WM/R/19 pn.: „Zadanie 1.4 - Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie miasta Marki – część 4”

PRZETARG NIEOGRANICZONY NR 10/WM/R/18

Przetarg nieograniczony nr 10/WM/R/18 pn.: Zadanie 3 – Budowa stacji obsługi samochodu specjalistycznego do czyszczenia kanalizacji w Markach

NIEOGRANICZONY PISEMNY PRZETARG OFERTOWY NR 54/RZUP/18

Postępowanie nr 54/RZUP/18 p.n.: "Wykonanie robót budowlanych w ramach zadania pn.: Kolektor DN800: Remont komory zastawki" prowadzone zgodnie z zapisami § 9 "Regulaminu Udzielania Zamówień...

NIEOGRANICZONY PISEMNY PRZETARG OFERTOWY NR 52/RZUP/18

Postępowanie nr 52/RZUP/18 p.n.: "Wykonanie robót budowlanych w ramach zadania pn.: Przewody tłoczne z pompowni P0: Remont komory rozprężnej w ul. Sosnowej" prowadzone zgodnie z zapisami § 9...

NIEOGRANICZONY PISEMNY PRZETARG OFERTOWY

Postępowanie nr 33/RZUP/18 p.n.: "Dostawa odzieży roboczej i środków ochrony indywidualnej dla pracowników Wodociągu Mareckiego Sp. z o.o., 05-270 Marki, ul. Żeromskiego 30" prowadzone zgodnie z...

PRZETARG NIEOGRANICZONY NR 12/WM/R/18

Przetarg nieograniczony nr 12/WM/R/18 pn.: „Zadanie 1.2 - Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie miasta Marki – część 2”

NIEOGRANICZONY PISEMNY PRZETARG OFERTOWY

Postępowanie nr 32/RZUP/18 p.n.: "Dostawa odzieży roboczej i środków ochrony indywidualnej dla pracowników Wodociągu Mareckiego Sp. z o.o., 05-270 Marki, ul. Żeromskiego 30" prowadzone zgodnie z...

NIEOGRANICZONY PISEMNY PRZETARG OFERTOWY

Postępowanie nr 25/RZUP/18 p.n.: „Pranie odzieży roboczej pracowników Wodociągu Mareckiego Sp. z o.o.”prowadzone zgodnie z zapisami § 9 "Regulaminu Udzielania Zamówień Publicznych o wartości...

PRZETARG NIEOGRANICZONY NR 6/WM/U/18

Przetarg nieograniczony nr 6/WM/U/18 pn.: „Zadanie 4 - Monitoring sieciowych pompowni ścieków”

PISEMNY PRZETARG OFERTOWY

"Sprzedaż kontenerów biurowych w zabudowie stałej w ilości 12 sztuk" - powtórzenie postępowania - trzeci nieograniczony pisemny przetarg ofertowy

PISEMNY PRZETARG OFERTOWY

"Sprzedaż kontenerów biurowych w zabudowie stałej w ilości 12 sztuk" - powtórzenie postępowania - drugi nieograniczony pisemny przetarg ofertowy - przetarg zamknięty - brak ofert

OGŁOSZENIE O ZAMIARZE ZAWARCIA UMOWY

ZAMÓWIENIE Z WOLNEJ RĘKI - „Budowa ujęcia wody – studni 4A w Markach” prowadzone na podstawie § 13 ust. 5 pkt 3 Regulaminu Udzielania Zamówień Sektorowych przez Wodociąg Marecki Sp. z o....

PISEMNY PRZETARG OFERTOWY

"Sprzedaż kontenerów biurowych w zabudowie stałej w ilości 12 sztuk" - Przetarg zamknięty – brak ofert

PRZETARG NIEOGRANICZONY 11/WM/U/18

Przetarg nieograniczony nr 11/WM/U/18 pn. „Obsługa geodezyjna zadań prowadzonych przez Wodociąg Marecki Sp. z o. o. w latach 2018-2022 na terenie Miasta Marki"

PRZETARG NIEOGRANICZONY NR 9/WM/R/18

Przetarg nieograniczony nr 9/WM/R/18 pn.: „Zadanie 1.1 - Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie miasta Marki – część 1”

PRZETARG NIEOGRANICZONY 7/WM/R/18

Przetarg nieograniczony nr 7/WM/R/18 pn.: „Zadanie 1.1 - Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie miasta Marki – część 1”

PRZETARG NIEOGRANICZONY 3/R/WM/18

Przetarg nieograniczony nr 3/WM/R/2018 pn. „Budowa ujęcia wody – studni 4A w Markach”

OGŁOSZENIE O ZAMIARZE ZAWARCIA UMOWY

Roboty budowlane uzupełniające nr 2 do zamówienia podstawowego pn. „Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie miasta Marki – Zadanie 1A”.

PRZETARG NIEOGRANICZONY NR 4/WM/R/2018

Przetarg nieograniczony nr 4/WM/R/2018 pn. „Rozbiórka zbiorników żelbetowych, nawierzchni drogowych oraz infrastruktury podziemnej na działce ew. nr 73/29 obręb 03-05 w Markach wraz z opracowaniem...

PRZETARG NIEOGRANICZONY NR 2/WM/U/18

Przetarg nieograniczony nr 2/WM/U/18 pn. „Eksploatacja urządzeń i instalacji energetycznych, układów automatyki procesów technologicznych ujmowania i uzdatniania wody oraz pompowania ścieków...

Ogłoszenie o zamiarze zawarcia umowy

Roboty budowlane uzupełniające nr 1 do zamówienia podstawowego pn. „Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie miasta Marki – Zadanie 1A”.

PRZETARG NIEOGRANICZONY NR 12/WM/R/2017

Przetarg nieograniczony nr 12/WM/R/2017 pn. „Budowa Stacji Uzdatniania Wody (SUW-2) w Markach wraz z budową sieci wodociągowej w ul. Spacerowej i Legionowej oraz przewodu tłocznego Dz160".

Ogłoszenie o zamówieniu 6/WM/R/17

Przetarg nieograniczony nr 6/WM/R/17 pn.: "Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie miasta Marki – Zadanie 1A"
page 2 from 4

« wstecz | w górę