PRZETARG NIEOGRANICZONY NR 9/WM/R/18

PRZETARG NIEOGRANICZONY NR 9/WM/R/18

Przetarg nieograniczony nr 9/WM/R/18 pn.: „Zadanie 1.1 - Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie miasta Marki – część 1”
{[description]}
Przeczytanie artykułu zajmie Ci 1 minutę

Zamawiający wszczyna postępowanie nr 9/WM/R/18 o udzielenie zamówienia prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego  zgodnie z postanowieniami „Regulaminu udzielania zamówień publicznych dla zamówień współfinansowanych ze środków pomocowych Unii Europejskiej o wartości powyżej 30.000 euro”, obowiązującym w Wodociągu Mareckim Sp. z o.o.,  na realizację zadania pn.: „Zadanie 1.1 - Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie miasta Marki – część 1”

Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego lub przesyłać na adres: 
Wodociąg Marecki Sp. z o.o. 
ul. Żeromskiego 30 
05-270 Marki

Termin składania ofert: 21.06.2018 r. do godziny 10:00

UWAGA: Zmiana terminu składania ofert na: 28.06.2018 r. do godz. 10:00

Termin otwarcia ofert: 21.06.2018 r. o godzinie 10:15

UWAGA: Zmiana terminu otwarcia ofert na: 28.06.2018 r. o godz. 10:15

Ogłoszenie o zamówieniu

Pobierz

 Tom 1 Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia

 Pobierz

 Załączniki nr 1- 6 do Tomu 1 SIWZ (edytowalne)

 Pobierz

 Tom 2 - Wzór Umowy

 Pobierz

 Tom 3.1 - STWiORB

 Pobierz

 Tom 3.2 - Przedmiar robót

Pobierz

 Tom 3.3 - Dokumentacja projektowa

 Pobierz

Odpowiedzi na pytania (I)

Pobierz

Odpowiedzi na pytania (II)

 Pobierz

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia o zamówieniu

Pobierz

Zmiana nr 1 treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia

 Pobierz

Informacja z otwarcia ofert

Pobierz

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Pobierz

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Pobierz

   
Data publikacji: 05.06.2018

« wstecz | w górę