PRZETARG NIEOGRANICZONY 7/WM/R/18

PRZETARG NIEOGRANICZONY 7/WM/R/18

Przetarg nieograniczony nr 7/WM/R/18 pn.: „Zadanie 1.1 - Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie miasta Marki – część 1”
{[description]}
Przeczytanie artykułu zajmie Ci 1 minutę

Zamawiający wszczyna postępowanie nr 7/WM/R/18 o udzielenie zamówienia prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego  zgodnie z postanowieniami „Regulaminu udzielania zamówień publicznych dla zamówień współfinansowanych ze środków pomocowych Unii Europejskiej o wartości powyżej 30.000 euro”, obowiązującym w Wodociągu Mareckim Sp. z o.o.,  na realizację zadania pn.: „Zadanie 1.1 - Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie miasta Marki – część 1”

Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego lub przesyłać na adres: 
Wodociąg Marecki Sp. z o.o. 
ul. Żeromskiego 30 
05-270 Marki

Termin składania ofert: 28.05.2018 r. do godziny 10:00

Termin otwarcia ofert: 28.05.2018 r. o godzinie 10:15

Ogłoszenie o zamówieniu

Pobierz

 Tom 1 Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia

 Pobierz

 Załączniki nr 1- 6 do Tomu 1 SIWZ (edytowalne)

 Pobierz

 Tom 2 - Wzór Umowy

 Pobierz

 Tom 3.1 - STWiORB

 Pobierz

 Tom 3.2 - Przedmiar robót

Pobierz

 Tom 3.3 - Dokumentacja projektowa

 Pobierz

 Zmiana nr 1 Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia

 Pobierz

Informacja z otwarcia ofert

Pobierz

Unieważnienie postępowania

Pobierz

 

Data publikacji: 09.05.2018

« wstecz | w górę