PRZETARG NIEOGRANICZONY 3/R/WM/18

PRZETARG NIEOGRANICZONY 3/R/WM/18

Przetarg nieograniczony nr 3/WM/R/2018 pn. „Budowa ujęcia wody – studni 4A w Markach”
{[description]}
Przeczytanie artykułu zajmie Ci 1 minutę

Zamawiający wszczyna postępowanie nr 3/WM/R/2018 na realizację zadania pn.: „Budowa ujęcia wody – studni 4A w Markach" prowadzonego bez zastosowania przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (art.133 ust.1 w zw. z art.132 ust. 1 pkt. 4,. tekst jedn. Dz. U. z 2017 r., poz. 1579 - z późn. zm), jako zamówienie sektorowe w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z Regulaminem udzielania zamówień sektorowych przez „Wodociąg Marecki” Sp. z o.o. zatwierdzonym Uchwałą 7/2017 Zarządu Spółki z dnia 19.12.2017 r.

Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego lub przesyłać na adres: 
Wodociąg Marecki Sp. z o.o. 
ul. Żeromskiego 30 
05-270 Marki

Termin składania ofert: 25.04.2018 r. do godziny 09:00

Termin otwarcia ofert: 25.04.2018 r. o godzinie 09:05

Ogłoszenie o zamówieniu                       POBIERZ PLIK

Specyfikacja warunków zamówienia      POBIERZ PLIK

Dokumentacja projektowa                      POBIERZ PLIK

Specyfikacje techniczne                          POBIERZ PLIK

Przedmiary                                                POBIERZ PLIK

Decyzja lokalizacji zjazdu publicznego  POBIERZ PLIK

Unieważnienie postępowania                 POBIERZ PLIK

Data publikacji: 10.04.2018

« wstecz | w górę