PRZETARG NIEOGRANICZONY 11/WM/U/18

PRZETARG NIEOGRANICZONY 11/WM/U/18

Przetarg nieograniczony nr 11/WM/U/18 pn. „Obsługa geodezyjna zadań prowadzonych przez Wodociąg Marecki Sp. z o. o. w latach 2018-2022 na terenie Miasta Marki"
{[description]}
Przeczytanie artykułu zajmie Ci 1 minutę

Zamawiający wszczyna postępowanie nr 11/WM/U/18 o udzielenie zamówienia sektorowego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z postanowieniami „Regulaminu udzielania zamówień sektorowych przez Wodociąg Marecki Sp. z o.o.”, na realizację zadania pn.: „Obsługa geodezyjna zadań prowadzonych przez Wodociąg Marecki Sp. z o. o. w latach 2018-2022 na terenie Miasta Marki".

Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego lub przesyłać na adres: 
Wodociąg Marecki Sp. z o.o. 
ul. Żeromskiego 30 
05-270 Marki

Termin składania ofert: 13.07.2018r. do godziny 09:00

Termin otwarcia ofert: 13.07.2018r. o godzinie 09:05

Ogłoszenie o zamówieniu                                                     POBIERZ PLIK

Część I - Specyfikacja Warunków Zamówienia                   POBIERZ PLIK

Część IIa - Istotne Postanowienia Umowy Ramowej         POBIERZ PLIK

Część IIb - Istotne Postanowienia Umowy Wykonawczej POBIERZ PLIK

Część III - Opis Przedmiotu Zamówienia                             POBIERZ PLIK

Informacja z otwarcia ofert                                                   POBIERZ PLIK

Zawiadomienie o wyborze ofert                                           POBIERZ PLIK

Data publikacji: 03.07.2018

« wstecz | w górę