NIEOGRANICZONY PRZETARG OFERTOWY NR 12/RZUP/19

NIEOGRANICZONY PRZETARG OFERTOWY NR 12/RZUP/19

Postępowanie nr 12/RZUP/19 p.n.: "Wykonanie robót budowlanych w ramach zadania pn.: Kolektor DN800: Remont komory zastawki" prowadzone zgodnie z zapisami § 9 "Regulaminu Udzielania Zamówień Publicznych o wartości szacunkowej nieprzekraczającej równowartości kwoty 30000 euro przez Wodociąg Marecki Sp. z o.o."
{[description]}
Przeczytanie artykułu zajmie Ci 1 minutę

Wodociąg Marecki Sp. z o.o. ogłasza nieograniczony pisemny przetarg ofertowy na zadanie pn. „Wykonanie robót budowlanych w ramach zadania pn.: Kolektor DN800: Remont komory zastawki” na podstawie art. 701 – 705 Kodeksu cywilnego.

Pisemne oferty należy składać w terminie do 04 marca 2019r. do godziny 08:45

w siedzibie Zamawiającego ul. Żeromskiego 30, 05-270 Marki w Biurze Obsługi Klienta

Ogłoszenie o zamówieniu POBIERZ PLIK
   
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia     POBIERZ PLIK
   
Załączniki do OPZ POBIERZ PLIK
   
Protokół otwarcia ofert POBIERZ PLIK
   
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty POBIERZ PLIK
Data publikacji: 15.02.2019

« wstecz | w górę