PRZETARG NIEOGRANICZONY NR 3/WM/U/19

PRZETARG NIEOGRANICZONY NR 3/WM/U/19

Przetarg nieograniczony nr 3/WM/U/19 pn. „Eksploatacja urządzeń i instalacji energetycznych, układów automatyki procesów technologicznych ujmowania i uzdatniania wody oraz pompowania ścieków sanitarnych w obiektach Wodociągu Mareckiego Sp. z o.o."
{[description]}
Przeczytanie artykułu zajmie Ci 1 minutę

Zamawiający wszczyna postępowanie nr 3/WM/U/19 o udzielenie zamówienia sektorowego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z postanowieniami „Regulaminu udzielania zamówień sektorowych przez Wodociąg Marecki Sp. z o.o.”, na realizację zadania pn.: „Eksploatacja urządzeń i instalacji energetycznych, układów automatyki procesów technologicznych ujmowania i uzdatniania wody oraz pompowania ścieków sanitarnych w obiektach Wodociągu Mareckiego Sp. z o.o.".

Oferty pisemne należy składać w siedzibie Zamawiającego lub przesyłać na adres: 
Wodociąg Marecki Sp. z o.o. 
ul. Żeromskiego 30 
05-270 Marki

Termin składania ofert: 18.02.2019r. do godziny 08:30

Termin otwarcia ofert: 18.02.2019r. o godzinie 08:40

Ogłoszenie o zamówieniu POBIERZ PLIK
   
Specyfikacja Warunków Zamówienia    POBIERZ PLIK
   
 Załączniki w formie edytowalnej POBIERZ PLIK
   
 Informacja z otwarcia ofert POBIERZ PLIK
   
Zawiadomienie o wyborze oferty POBIERZ PLIK
Data publikacji: 07.02.2019

« wstecz | w górę