PRZETARG NIEOGRANICZONY NR 1/WM/R/19

PRZETARG NIEOGRANICZONY NR 1/WM/R/19

Przetarg nieograniczony nr 1/WM/R/19 pn.: „Zadanie 1.4 - Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie miasta Marki – część 4”
{[description]}
Przeczytanie artykułu zajmie Ci 1 minutę

Zamawiający wszczyna postępowanie nr 1/WM/R/19 o udzielenie zamówienia prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego  zgodnie z postanowieniami „Regulaminu udzielania zamówień publicznych dla zamówień współfinansowanych ze środków pomocowych Unii Europejskiej o wartości powyżej 30.000 euro”, obowiązującym w Wodociągu Mareckim Sp. z o.o.,  na realizację zadania pn.: „Zadanie 1.4 - Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie miasta Marki – część 4"

Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego lub przesyłać na adres: 
Wodociąg Marecki Sp. z o.o. 
ul. Żeromskiego 30 
05-270 Marki

Termin składania ofert: 22.02.2019 r. do godziny 10:00

Termin otwarcia ofert: 22.02.2019 r. o godzinie 10:15

Ogłoszenie o zamówieniu

Pobierz

 Tom 1 Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia

 Pobierz

 Załączniki nr 1- 6 do Tomu 1 SIWZ (edytowalne)

 Pobierz

 Tom 2 - Wzór Umowy

 Pobierz

 Tom 3.1 - STWiORB

 Pobierz

Tom 3.2 - Przedmiar robót

 Pobierz

Tom 3.3 - Dokumentacja projektowa

Pobierz

Zmiana nr 1 Ogłoszenia o zamówieniu

Pobierz

Zmiana nr 1 Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia

Pobierz

Załącznik nr 5 - Wykaz robót - po zmianie (edytowalny)

Pobierz

Odpowiedzi na pytania z 11.02.2019r.

Pobierz

Odpowiedzi na pytania z 19.02.2019r.

Pobierz

Informacja z otwarcia ofert

Pobierz

Unieważnienie postępowania

Pobierz

 

Data publikacji: 31.01.2019

« wstecz | w górę