PRZETARG NIEOGRANICZONY NR 10/WM/R/18

PRZETARG NIEOGRANICZONY NR 10/WM/R/18

Przetarg nieograniczony nr 10/WM/R/18 pn.: Zadanie 3 – Budowa stacji obsługi samochodu specjalistycznego do czyszczenia kanalizacji w Markach
{[description]}
Przeczytanie artykułu zajmie Ci 2 minuty

Zamawiający wszczyna postępowanie nr 10/WM/R/18 o udzielenie zamówienia prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego  zgodnie z postanowieniami „Regulaminu udzielania zamówień publicznych dla zamówień współfinansowanych ze środków pomocowych Unii Europejskiej o wartości powyżej 30.000 euro”, obowiązującym w Wodociągu Mareckim Sp. z o.o.,  na realizację zadania pn.: „Zadanie 3 – Budowa stacji obsługi samochodu specjalistycznego do czyszczenia kanalizacji w Markach”

Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego lub przesyłać na adres: 
Wodociąg Marecki Sp. z o.o. 
ul. Żeromskiego 30 
05-270 Marki

Termin składania ofert: 15.02.2019 r. do godziny 10:00

Termin otwarcia ofert: 15.02.2019 r. o godzinie 10:15

Ogłoszenie o zamówieniu

 Pobierz

 Tom 1 Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia

 Pobierz

 Załączniki nr 1- 6 oraz 1a do Tomu 1 SIWZ (edytowalne)

 Pobierz

 Tom 2 - Wzór Umowy

 Pobierz

 Tom 3 - Program Funkcjonalo-Użytkowy wraz z załącznikami

 Pobierz

Załącznik nr 11 do Programu Funkcjonalno-Użytkowego

Pobierz

Odpowiedzi na pytania z 23.01.2019r.

Pobierz

Odpowiedzi na pytania z 25.01.2019r.

Pobierz

ZMIANA nr 1 Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia

Pobierz

Tom 2 - Wzór Umowy - po ZMIANIE nr 1

Pobierz

Załącznik nr 1a  (Wykaz Cen) do Tomu 1 SIWZ - po ZMIANIE nr 1 (edytowalny)

Pobierz

Odpowiedzi na pytania z 29.01.2019r.

Pobierz

Odpowiedzi na pytania z 11.02.2019r.

Pobierz

Informacja z otwarcia ofert

Pobierz

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Pobierz

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Pobierz

Wykonawców obowiązuje treść Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia
wraz z załącznikami oraz treść Wzoru Umowy - po zmianie wprowadzonej przez Zamawiającego.

Data publikacji: 11.01.2019

« wstecz | w górę