NIEOGRANICZONY PISEMNY PRZETARG OFERTOWY NR 54/RZUP/18

NIEOGRANICZONY PISEMNY PRZETARG OFERTOWY NR 54/RZUP/18

Postępowanie nr 54/RZUP/18 p.n.: "Wykonanie robót budowlanych w ramach zadania pn.: Kolektor DN800: Remont komory zastawki" prowadzone zgodnie z zapisami § 9 "Regulaminu Udzielania Zamówień Publicznych o wartości szacunkowej nieprzekraczającej równowartości kwoty 30000 euro przez Wodociąg Marecki Sp. z o.o." - UNIEWAŻNIONY
{[description]}
Przeczytanie artykułu zajmie Ci 1 minutę

Wodociąg Marecki Sp. z o.o. ogłasza nieograniczony pisemny przetarg ofertowy na zadanie pn. „Wykonanie robót budowlanych w ramach zadania pn.: Kolektor DN800: Remont komory zastawki” na podstawie art. 701 – 705 Kodeksu cywilnego.

Pisemne oferty należy składać w terminie do 04 lutego 2019r. do godziny 08:45

w siedzibie Zamawiającego ul. Żeromskiego 30, 05-270 Marki w Biurze Obsługi Klienta

Ogłoszenie o zamówieniu   POBIERZ PLIK
     
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia   POBIERZ PLIK
     
Załączniki do OPZ   POBIERZ PLIK
     
Protokół otwarcia ofert   POBIERZ PLIK

ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU:

Działając zgodnie z § 9 ust. 19 pkt. 2) Regulaminu Zamawiający, zawiadamia iż unieważnienia przedmiotowe postępowanie o udzielenie zamówienia.

Uzasadnienie faktyczne: w ww. postępowaniu w wyznaczonym terminie składania ofert, tj. do dnia 04.02.2019r. do godziny 08:45 wpłynęła jedna oferta, której cena ofertowa przekracza wyrażoną w złotych równowartość kwoty 30000 euro.

Uzasadnienie prawne: zgodnie z dyspozycją § 9 ust.19 pkt 2) Regulaminu – „Przetarg unieważnia się w przypadkach, gdy: 2) cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, którą zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia”.

Data publikacji: 11.12.2018

« wstecz | w górę