NIEOGRANICZONY PISEMNY PRZETARG OFERTOWY NR 52/RZUP/18

NIEOGRANICZONY PISEMNY PRZETARG OFERTOWY NR 52/RZUP/18

Postępowanie nr 52/RZUP/18 p.n.: "Wykonanie robót budowlanych w ramach zadania pn.: Przewody tłoczne z pompowni P0: Remont komory rozprężnej w ul. Sosnowej" prowadzone zgodnie z zapisami § 9 "Regulaminu Udzielania Zamówień Publicznych o wartości szacunkowej nieprzekraczającej równowartości kwoty 30000 euro przez Wodociąg Marecki Sp. z o.o."
{[description]}
Przeczytanie artykułu zajmie Ci 1 minutę

Wodociąg Marecki Sp. z o.o. ogłasza nieograniczony pisemny przetarg ofertowy na zadanie pn. „Wykonanie robót budowlanych w ramach zadania pn.: Przewody tłoczne z pompowni P0: Remont komory rozprężnej w ul. Sosnowej” na podstawie art. 701 – 705 Kodeksu cywilnego.

UWAGA ZMIANA TERMINU SKŁADANIA OFERT!!!

Pisemne oferty należy składać w terminie do 23 stycznia 2019r. do godziny 08:45

w siedzibie Zamawiającego ul. Żeromskiego 30, 05-270 Marki w Biurze Obsługi Klienta

Ogłoszenie o zamówieniu   POBIERZ PLIK
     
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia   POBIERZ PLIK

 Modyfikacja SIWZ

  POBIERZ PLIK

Załączniki do OPZ

 

Odpowiedzi na pytania z dn. 02.01.2019r.

 

Modyfikacja ogłoszenia o zamówieniu

 

Protokół otwarcia ofert

 

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

 

POBIERZ PLIK

 

POBIERZ PLIK

 

POBIERZ PLIK

 

POBIERZ PLIK

 

POBIERZ PLIK

 

Data publikacji: 11.12.2018

« wstecz | w górę