NIEOGRANICZONY PISEMNY PRZETARG OFERTOWY

NIEOGRANICZONY PISEMNY PRZETARG OFERTOWY

Postępowanie nr 33/RZUP/18 p.n.: "Dostawa odzieży roboczej i środków ochrony indywidualnej dla pracowników Wodociągu Mareckiego Sp. z o.o., 05-270 Marki, ul. Żeromskiego 30" prowadzone zgodnie z zapisami § 9 "Regulaminu Udzielania Zamówień Publicznych o wartości szacunkowej nieprzekraczającej równowartości kwoty 30000 euro przez Wodociąg Marecki Sp. z o.o." - UNIEWAŻNIONY
{[description]}
Przeczytanie artykułu zajmie Ci 1 minutę

Wodociąg Marecki Sp. z o.o. ogłasza nieograniczony pisemny przetarg ofertowy na zadanie pn. „Dostawa odzieży roboczej i środków ochrony indywidualnej dla pracowników Wodociągu Mareckiego Sp. z o.o., 05-270 Marki, ul. Żeromskiego 30” na podstawie art. 701 – 705 Kodeksu cywilnego.

Pisemne oferty należy składać w terminie do 17 października 2018r. do godziny 09:00

w siedzibie Zamawiającego ul. Żeromskiego 30, 05-270 Marki w Biurze Obsługi Klienta

Ogłoszenie o przetargu ofertowym

POBIERZ PLIK

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia        

POBIERZ PLIK

Załącznik nr 1 do OPZ

POBIERZ PLIK

Działając zgodnie z § 9 ust. 19 pkt. 1) Regulaminu Zamawiający, zawiadamia iż unieważnienia przedmiotowe postępowanie o udzielenie zamówienia.

Uzasadnienie faktyczne: w ww. postępowaniu w wyznaczonym terminie składania ofert, tj. do dnia 17.10.2018r. do godziny 09:00 nie wpłynęły żadne oferty.

Uzasadnienie prawne: zgodnie z dyspozycją § 9 ust.19 pkt 1) Regulaminu – „Przetarg unieważnia się w przypadkach, gdy: 1) nie wpłynęła żadna ważna oferta nie podlegająca odrzuceniu”.

 
Data publikacji: 26.09.2018

« wstecz | w górę