NIEOGRANICZONY PISEMNY PRZETARG OFERTOWY NR 7/WM/U/19

NIEOGRANICZONY PISEMNY PRZETARG OFERTOWY NR 7/WM/U/19

POSTĘPOWANIE NA USŁUGI SPOŁECZNE pn. „Świadczenie usług całodobowej ochrony osób i mienia w obiektach Wodociągu Mareckiego Sp. z o. o. oraz konwojowania wartości pieniężnych”.
{[description]}
Przeczytanie artykułu zajmie Ci 2 minuty

Zamawiający zaprasza do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia sektorowego na usługi społeczne o wartości szacunkowej poniżej kwoty 1 000 000 euro, prowadzonego na podstawie art.138o ust.1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2018r. poz.1986 z późn.zm.) zgodnie z wymaganiami i na zasadach określonych w Specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Przedmiotem zamówienia są usługi ochrony wymienione w załączniku XVII do dyrektywy 2014/25/UE, których wartość szacunkowa przekracza wyrażoną w złotych równowartość kwoty 30 000 euro, a nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 1 000 000 euro.

Pisemne oferty należy składać w terminie do 09 kwietnia 2019r. do godziny 09:00

UWAGA: Zmiana terminu składania ofert

Zmiana terminu składania ofert na: do 11 kwietnia 2019r. do godziny 09:00

w siedzibie Zamawiającego ul. Żeromskiego 30, 05-270 Marki w Biurze Obsługi Klienta (Kancelaria - okienko nr 1)

Ogłoszenie o zamówieniu POBIERZ PLIK
   
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia   POBIERZ PLIK
   
Załączniki do SIWZ - edytowalne POBIERZ PLIK
   
Odpowiedzi na pytania Wykonawców z dn. 03.04.2019r. i 04.04.2019r. POBIERZ PLIK
   
Zmiana nr 1 treści SIWZ POBIERZ PLIK
   
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia POBIERZ PLIK
   
 Odpowiedzi na pytania Wykonawców z dn. 05.04.2019r. POBIERZ PLIK
   
 Zmiana nr 2 treści SIWZ POBIERZ PLIK 
   
Odpowiedzi na pytania Wykonawców z dn. 08.04.2019r. POBIERZ PLIK
   
Zmiana nr 3 treści SIWZ POBIERZ PLIK
   
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia po modyfikacjach POBIERZ PLIK

Niniejsze zmiany i modyfikacje stanowią integralną część SIWZ

i są wiążące dla wszystkich Wykonawców

 
 Informacja z otwarcia ofert POBIERZ PLIK
   
 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty POBIERZ PLIK
   

 

Data publikacji: 01.04.2019

« wstecz | w górę