Fundusze Europejskie

OGŁOSZENIE O ZAMIARZE ZAWARCIA UMOWY

OGŁOSZENIE O ZAMIARZE ZAWARCIA UMOWY

Roboty budowlane uzupełniające nr 1 do zamówienia podstawowego pn. Zadanie 1.1 - Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie miasta Marki – części 1

 

Ogłoszenie o zamiarze zawarcia umowy na realizację zamówienia pn.  Roboty budowlane uzupełniające nr 1 do zamówienia podstawowego pn. Zadanie 1.1 - Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie miasta Marki – części 1

   Pobierz
Data publikacji: 15.05.2019