NIEOGRANICZONY PRZETARG OFERTOWY NR 28/RZUP/19

NIEOGRANICZONY PRZETARG OFERTOWY NR 28/RZUP/19

Postępowanie nr 28/RZUP/19 p.n.: "Zakup elektrolizera do instalacji wytwarzania i dozowania dezynfektanta" prowadzone zgodnie z zapisami § 9 "Regulaminu Udzielania Zamówień Publicznych o wartości szacunkowej nieprzekraczającej równowartości kwoty 30000 euro przez Wodociąg Marecki Sp. z o.o."
{[description]}
Przeczytanie artykułu zajmie Ci 1 minutę

Wodociąg Marecki Sp. z o.o. ogłasza nieograniczony pisemny przetarg ofertowy na zadanie pn. „Zakup elektrolizera do instalacji wytwarzania i dozowania dezynfektanta” na podstawie art. 701 – 705 Kodeksu cywilnego.

Pisemne oferty należy składać w terminie do 31 lipca 2019r. do godziny 08:45

w siedzibie Zamawiającego ul. Żeromskiego 30, 05-270 Marki w Biurze Obsługi Klienta

Ogłoszenie o zamówieniu POBIERZ PLIK
   
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia... POBIERZ PLIK
   
Protokół otwarcia ofert POBIERZ PLIK 
   
Zawiadomienie o wyborze oferty POBIERZ PLIK
   
   
   

 

Data publikacji: 23.07.2019

« wstecz | w górę