PRZETARG NIEOGRANICZONY NR 13/WM/R/19

PRZETARG NIEOGRANICZONY NR 13/WM/R/19

Przetarg nieograniczony nr 13/WM/R/19 pn.: „Budowa sieci wodociągowej DZ110 L = 371,5 m w ul. Miłej na działkach nr ewid.: 51/2, 88/1 i 89/1 w obrębie 4-11 w Markach”
{[description]}
Przeczytanie artykułu zajmie Ci 2 minuty

Wodociąg Marecki Sp. z o.o. wszczyna postępowanie nr 13/WM/R/19 o udzielenie zamówienia prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, jako zamówienie sektorowe zgodnie z "Regulaminem udzielania zamówień sektorowych przez „Wodociąg Marecki” Sp. z o.o." zatwierdzonym Uchwałą 7/2016 Zarządu Spółki z dnia 01.12.2016 r., na realizację zadania pn.: „Budowa sieci wodociągowej DZ110 L = 371,5 m w ul. Miłej na działkach nr ewid.: 51/2, 88/1 i 89/1 w obrębie 4-11 w Markach"

Oferty należy składać w siedzibie Wodociągu Mareckiego Sp. z o.o. lub przesyłać na adres: 
Wodociąg Marecki Sp. z o.o. 
ul. Żeromskiego 30 
05-270 Marki

Termin składania ofert: 04.09.2019 r. do godziny 08:30

Termin otwarcia ofert: 04.09.2019 r. o godzinie 08:40

Ogłoszenie o zamówieniu   POBIERZ PLIK
     
Specyfikacja Warunków Zamówienia   POBIERZ PLIK
     
Dokumentacja projektowa   POBIERZ PLIK
     
Przedmiary   POBIERZ PLIK
     
Specyfikacja techniczna   POBIERZ PLIK
     
Załączniki edytowalne   POBIERZ PLIK
     
Odpowiedzi na pytania Wykonawców z dn. 27.08.2019r.   POBIERZ PLIK
     
Zmiana nr 1 treści SWZ   POBIERZ PLIK
     
Odpowiedzi na pytania Wykonawców z dn. 29.08.2019r.   POBIERZ PLIK
     
Niniejsze zmiany i modyfikacje stanowią integralną część SWZ    
i są wiążące dla wszystkich Wykonawców    
     
Informacja z otwarcia ofert   POBIERZ PLIK
     
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty   POBIERZ PLIK

 

                                                  
     
     
     

 

Data publikacji: 20.08.2019

« wstecz | w górę