Fundusze Europejskie

OGŁOSZENIE O ZAMIARZE ZAWARCIA UMOWY

OGŁOSZENIE O ZAMIARZE ZAWARCIA UMOWY

"Roboty budowlane uzupełniające nr 4 do zamówienia podstawowego pn. Zadanie 1.1 - Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie miasta Marki – część 1". Postępowanie nr 2/WM/R/20

Ogłoszenie o zamiarze zawarcia umowy na realizację zamówienia pn.  "Roboty budowlane uzupełniające nr 4 do zamówienia podstawowego pn. Zadanie 1.1 - Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie miasta Marki – część 1"

   Pobierz

 

Data publikacji: 10.02.2020