PRZETARG NIEOGRANICZONY NR 5/WM/U/20

PRZETARG NIEOGRANICZONY NR 5/WM/U/20

Przetarg nieograniczony nr 5/WM/U/20 pn. „Eksploatacja urządzeń i instalacji energetycznych, układów automatyki procesów technologicznych ujmowania i uzdatniania wody oraz pompowania ścieków sanitarnych w obiektach Wodociągu Mareckiego Sp. z o.o."
{[description]}
Przeczytanie artykułu zajmie Ci 1 minutę

Zamawiający wszczyna postępowanie nr 5/WM/U/20 o udzielenie zamówienia sektorowego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z postanowieniami „Regulaminu udzielania zamówień sektorowych przez Wodociąg Marecki Sp. z o.o.”, na realizację zadania pn.: „Eksploatacja urządzeń i instalacji energetycznych, układów automatyki procesów technologicznych ujmowania i uzdatniania wody oraz pompowania ścieków sanitarnych w obiektach Wodociągu Mareckiego Sp. z o.o.".

Oferty pisemne należy składać w siedzibie Zamawiającego lub przesyłać na adres: 
Wodociąg Marecki Sp. z o.o. 
ul. Żeromskiego 30 
05-270 Marki

Termin składania ofert: 13.02.2020r. do godziny 08:30

Termin otwarcia ofert: 13.02.2020r. o godzinie 08:40

Ogłoszenie o zamówieniu   POBIERZ PLIK
     
Specyfikacja Warunków Zamówienia   POBIERZ PLIK
     
 Załączniki w formie edytowalnej   POBIERZ PLIK
     
Informacja z otwarcia ofert   POBIERZ PLIK
     
Zawiadomienie o wyborze oferty   POBIERZ PLIK
     

 

Data publikacji: 05.02.2020

« wstecz | w górę