Fundusze Europejskie

PISEMNY PRZETARG OFERTOWY

PISEMNY PRZETARG OFERTOWY

"Sprzedaż kontenerów biurowych w zabudowie stałej w ilości 12 sztuk" - powtórzenie postępowania - drugi nieograniczony pisemny przetarg ofertowy - przetarg zamknięty - brak ofert

Wodociąg Marecki Sp. z o.o. ogłasza drugi nieograniczony pisemny przetarg ofertowy na sprzedaż kontenerów biurowych w zabudowie stałej w ilości 12 sztuk na podstawie art. 701 – 705 Kodeksu cywilnego.

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium w pieniądzu w wysokości 10% ceny wywoławczej, co daje kwotę:

9.705,00 zł (słownie: dziewięć tysięcy siedemset pięć złotych 00/100)

przelewem bankowym na rachunek bankowy Organizatora przetargu:
Wodociąg Marecki Sp. z o.o.
05-270 Marki ul. Żeromskiego 30

Nr rachunku: 28 8015 0004 2020 4411 2020 2020 0001

najpóźniej do dnia 02 sierpnia 2018r., decyduje wpływ kwoty wadium na konto Spółki.

Składanie ofert: w terminie do dnia 02 sierpnia 2018r. do godz. 15:00
                       w kancelarii Organizatora przetargu

Otwarcie ofert w przetargu: 03 sierpnia 2018r. o godz. 09:00
                                        ul. Żeromskiego 30, 05-270 Marki

Ogłoszenie             POBIERZ PLIK

Wzór oferty            POBIERZ PLIK

Opis kontenerów   POBIERZ PLIK

Data publikacji: 26.07.2018