PISEMNY PRZETARG OFERTOWY

PISEMNY PRZETARG OFERTOWY

"Sprzedaż kontenerów biurowych w zabudowie stałej w ilości 12 sztuk" - powtórzenie postępowania - trzeci nieograniczony pisemny przetarg ofertowy
{[description]}
Przeczytanie artykułu zajmie Ci 1 minutę

Wodociąg Marecki Sp. z o.o. ogłasza trzeci nieograniczony pisemny przetarg ofertowy na sprzedaż kontenerów biurowych w zabudowie stałej w ilości 12 sztuk na podstawie art. 701 – 705 Kodeksu cywilnego.

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium w pieniądzu w wysokości 10% ceny wywoławczej, co daje kwotę:

6.470,00 zł (słownie: sześć tysięcy czterysta siedemdziesiąt złotych 00/100)

przelewem bankowym na rachunek bankowy Organizatora przetargu:
Wodociąg Marecki Sp. z o.o.
05-270 Marki ul. Żeromskiego 30

Nr rachunku: 28 8015 0004 2020 4411 2020 2020 0001

najpóźniej do dnia 24 sierpnia 2018r., decyduje wpływ kwoty wadium na konto Spółki.

Składanie ofert: w terminie do dnia 24 sierpnia 2018r. do godz. 15:00
                            w kancelarii Organizatora przetargu

Otwarcie ofert w przetargu: 27 sierpnia 2018r. o godz. 09:00
                                                ul. Żeromskiego 30, 05-270 Marki

Ogłoszenie             POBIERZ PLIK

Wzór oferty             POBIERZ PLIK

Opis kontenerów    POBIERZ PLIK

Protokół otwarcia   POBIERZ PLIK

Data publikacji: 31.07.2018

« wstecz | w górę