PRZETARG NIEOGRANICZONY NR 6/WM/U/18

PRZETARG NIEOGRANICZONY NR 6/WM/U/18

Przetarg nieograniczony nr 6/WM/U/18 pn.: „Zadanie 4 - Monitoring sieciowych pompowni ścieków”
{[description]}
Przeczytanie artykułu zajmie Ci 1 minutę

Zamawiający wszczyna postępowanie nr 6/WM/U/18 o udzielenie zamówienia prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego  zgodnie z postanowieniami „Regulaminu udzielania zamówień publicznych dla zamówień współfinansowanych ze środków pomocowych Unii Europejskiej o wartości powyżej 30.000 euro”, obowiązującym w Wodociągu Mareckim Sp. z o.o.,  na realizację zadania pn.: „Zadanie 4 - Monitoring sieciowych pompowni ścieków”

Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego lub przesyłać na adres: 
Wodociąg Marecki Sp. z o.o. 
ul. Żeromskiego 30 
05-270 Marki

Termin składania ofert: 03.09.2018 r. do godziny 10:00

Termin otwarcia ofert: 03.09.2018 r. o godzinie 10:15

Ogłoszenie o zamówieniu

 Pobierz

 Tom 1 Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia

 Pobierz

 Załączniki od nr 1.1 do nr 6 do Tomu 1 SIWZ (edytowalne)

 Pobierz

 Tom 2 - Wzór Umowy

 Pobierz

 Tom 3 - Opis Przedmiotu Zamówienia

 Pobierz

 Odpowiedzi na pytania z dn. 29.08.2018r.

Informacja z otwarcia ofert

 Pobierz

Pobierz

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Pobierz

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Pobierz

Data publikacji: 01.08.2018

« wstecz | w górę