NIEOGRANICZONY PISEMNY PRZETARG OFERTOWY

NIEOGRANICZONY PISEMNY PRZETARG OFERTOWY

Postępowanie nr 25/RZUP/18 p.n.: „Pranie odzieży roboczej pracowników Wodociągu Mareckiego Sp. z o.o.”prowadzone zgodnie z zapisami § 9 "Regulaminu Udzielania Zamówień Publicznych o wartości szacunkowej nieprzekraczającej równowartości kwoty 30000 euro przez Wodociąg Marecki Sp. z o.o."
{[description]}
Przeczytanie artykułu zajmie Ci 1 minutę

Wodociąg Marecki Sp. z o.o. ogłasza nieograniczony pisemny przetarg ofertowy na zadanie pn. „Pranie odzieży roboczej pracowników Wodociągu Mareckiego Sp. z o.o.” na podstawie art. 701 – 705 Kodeksu cywilnego.

Pisemne oferty należy składać w terminie do 20 sierpnia 2018r. do godziny 08:45

w siedzibie Zamawiającego ul. Żeromskiego 30, 05-270 Marki w Biurze Obsługi Klienta

Ogłoszenie o przetargu ofertowym                     POBIERZ PLIK

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia POBIERZ PLIK

Protokół otwarcia ofert                                          POBIERZ PLIK

Data publikacji: 02.08.2018

« wstecz | w górę