Dziękujemy Ci Unio!

Wodociąg Marecki realizuje projekt dofinansowany z funduszy europejskich „Budowa kanalizacji sanitarnej na obszarze aglomeracji miasta Marki – etap III”

Tablice przed wejściem do biura Wodociągu Mareckiego
Tablica informacyjna na filtrach SUW2
Tablica przed wejściem do SUW2
Tablica o procesie uzdatniania wody z unijnymi logotypami
Oznakowanie unijne wewnątrz SUW2

« wstecz | w górę