Gdzie i jak do kanalizacji

Gdzie i jak do kanalizacji

Poradnik dla mieszkańca, który chce się przyłączyć do sieci sanitarnej.
Budowa kanalizacji sanitarnej w ulicy Kujawskiej
Budowa kanalizacji sanitarnej w ulicy Kujawskiej
Przeczytanie artykułu zajmie Ci 3 minuty

Wodociąg Marecki realizuje projekt dofinansowany z funduszy europejskich „Budowa kanalizacji sanitarnej na obszarze aglomeracji miasta Marki – etap III”

Właściciele zbiorników bezodpływowych, popularnie zwanych szambami, wiedzą, że ich stosowanie to - delikatnie mówiąc - żaden luksus. Regularne sprawdzanie poziomu nieczystości, brzydkie zapachy, nerwowe oczekiwanie na przyjazd wozu asenizacyjnego, wyższe koszty  przy użytkowaniu szczelnych zbiorników – czyż nie prościej byłoby się podłączyć do kanalizacji? Dla większości z nas odpowiedź na to pytanie może być wyłącznie twierdząca. W ramach III etapu unijnego projektu rozbudowujemy sieć kanalizacji sanitarnej. Jej obecna długość (ponad 200 km) zwiększy się o około 14,5 km. Dzięki temu przedsięwzięciu do sieci będzie mogło podłączyć się ponad tysiąc mieszkańców. Część inwestycji jest już zakończona, część jest w trakcie realizacji, część w przygotowaniu.

To dobry moment, by rozpocząć indywidualne starania o przyłączenie do sieci. Pamiętajmy, że zgodnie z obowiązującym prawem i Regulaminem utrzymania czystości i porządku w Gminie Miasto Marki, podłączenie nieruchomości do miejskiej sieci kanalizacyjnej, w tym finansowanie budowy przyłącza, pozostaje w kompetencji właściciela nieruchomości.

Oto pięć kroków, które należy zrobić, by definitywnie zapomnieć o niedogodnościach szamba:

  1. Właściciel lub użytkownik nieruchomości wypełnia wniosek o wydanie warunków technicznych i składa go w Wodociągu Mareckim (link do wniosku – TUTAJ)
  2. Po otrzymaniu pozytywnych warunków technicznych zleca wykonanie projektu technicznego dowolnie wybranemu biuru projektowemu. Dla osób indywidualnych mogą go też wykonać projektanci Wodociągu Mareckiego. Wówczas koszt projektowania bierze na siebie spółka, ale z uwagi na obciążenia projektantów trzeba na projekt dłuższą chwilę poczekać.
  3. Po przygotowaniu projektu mieszkaniec zleca wykonanie prac budowlano-montażowych uprawnionej firmie z branży wodno-kanalizacyjnej (uwaga – Wodociąg Marecki nie realizuje tego typu robót). Należy pamiętać, aby w imieniu właściciela nieruchomości wykonawca pobrał dzienniczek budowy! Potem byłoby trudno zalegalizować roboty.
  4. Po zakończeniu prac wykonawca robót składa dokumentację powykonawczą wraz z dzienniczkiem budowy do Wodociągu Mareckiego.
  5. Po pozytywnej weryfikacji dokumentacji przez inspektora nadzoru Wodociągu Mareckiego umawiamy się z mieszkańcem na podpisanie protokołu końcowego wybudowanego przyłącza oraz zawarcie umowy na odbiór ścieków.

Na bieżąco będziemy publikować i aktualizować listę ulic, na których zostały zakończone prace (i można się przyłączać do sieci) oraz tych, na których kanalizacja sanitarna już została ułożona, lecz roboty nie zostały jeszcze odebrane (można się wtedy starać o wydanie technicznych warunków).

Wykaz ulic, w których kanalizacja jest  WYKONANA i ODEBRANA:

Zagłoby, Zygmuntowska, Tatarska, Kozacka, Zamkowa, Butrymów (od nr 4 do 8), Modrzewiowa (od ul. Błękitnej do ul. Zielonej), Zielona (od ul. Modrzewiowej do ul. Akacjowej), Długosza (od ul. Sobieskiego do ul. Granicznej), Tęczowa (od ul. Źródlanej do ul. Akacjowej), Płońska (od ul. Poznańskiej), Podkomorzego, Środkowa (sięgacz  do nr 3÷3f i 5÷5f), Spacerowa (od nr 84 do 108), Grunwaldzka 46J (podłączenie od ul. Spacerowej), Bandurskiego (sięgacz do nr 83), Wesoła (sięgacz do nr 95B), Wilcza (sięgacz do nr 38A), Jutrzenki 40 (podłączenie od ul. Chotomskiej)

Wykaz ulic, w których kanalizacja jest  W TRAKCIE BUDOWY:

Nauczycielska, Dziennikarska, Kościuszki (sięgacz do nr 38a÷38j), Butrymów, Bilewiczów, Kordeckiego, Kurcewiczów, Wiśniowieckiego, Podolska, Kamieniecka, Butrymów (sięgacz do nr 24F), Kujawska, Skłodowskiej, Leśna (sięgacz do nr 8E), Okólna, Grunwaldzka (od ul.Okólnej do ul.Kraszewskiego), Grunwaldzka (sięgacz do nr 42÷42J), Grunwaldzka (sięgacz do nr 46÷46M), Parkowa, sięgacz przy Al. Marsz. J. Piłsudskiego  nr 109 i 111, Mała (od ul. Piaskowej do ul. Ceramicznej), Wąska 6 (sięgacz od ul. Królowej Marysieńki), Baczyńskiego (od ul. Makuszyńskiego do nr 12) , Legionowa (sięgacz do nr 42A÷42I i 44, 44A), Spacerowa (na północ od Dębowej),  Pogodnej (od nr 5 do nr 7), Wilgi (sięgacz od ul. Pogodnej)

Kanalizacja ciśnieniowa wraz z pompowniami przydomowymi na nieruchomościach prywatnych w ulicach:

Lisa Kuli (sięgacz od nr 103G), Wojskiego nr 1G/1 i 1G/2, Fabrycznej 93F, 93H, 95A (sięgacz), Moniuszki 4, Pogodnej 3B, Obrońców 8, Zygmuntowskiej 8, Zygmuntowskiej 11, Zagłoby 23, Piotra Skargi 37, Piłsudskiego 107÷107C,  Pogodnej 7B, 7C, 7D (sięgacz od ul. Pogodnej), Mickiewicza (sięgacz do nr 14B) i Żółkiewskiego 1.

Data publikacji: 18.11.2019

« wstecz | w górę