II transza emisji obligacji

II transza emisji obligacji

Pieniądze są przeznaczone na rozliczenie płatności dla wykonawców inwestycji.
Banknoty stuzłotowe
Banknoty stuzłotowe
Przeczytanie artykułu zajmie Ci 2 minuty

Zgodnie z postanowieniami Art. 25. ust 5. ustawy o obligacjach (Dz. U. 2015 poz. 238) Wodociąg Marecki Sp. z o.o. informuje iż w dniu 25 czerwca 2018 roku wyemitował obligacje przychodowe (II transza) o łącznej wysokości 2.725.500,00 zł.

Przedsięwzięcia, które zostaną sfinansowane z niniejszej emisji, to rozliczenie płatności dla Wykonawców:

  • Konsorcjum Firm: HUSAR Budownictwo Inżynieryjne S. A. ul. Płocka 15, 87-800 Włocławek – Lider Konsorcjum, KREVOX Europejskie Centrum Ekologiczne Sp. z o.o., ul. Żurawia 45; 00-680 Warszawa – Partner Konsorcjum, realizujące przedsięwzięcie: „Budowa stacji uzdatniania wody (SUW – 2) w Markach wraz z budową sieci wodociągowej w ul. Spacerowej i Legionowej oraz przewodu tłocznego Dz 160” w ramach Umowy nr 6/WM/2018 zawartej dnia 9.02.2018 r.
  • Konsorcjum Firm: Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjnych "METRO" Sp. o.o. - Lider Konsorcjum) , Budowlana 5G,  40-301,  Katowice,  LINTER S.A. - Partner Konsorcjum ,  ul. Piłsudskiego 57a,  32-340,  Wolbrom, realizujące przedsięwzięcie: „Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie miasta Marki – Zadanie 1A" w ramach Umowy nr 20/WM/17 zawartej dnia 19.10.2017 r.
  • Firmy Planeta Sp. z o.o., ul. Zdziarska 21, 03-289 Warszawa, realizujące zadanie: „Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie miasta Marki – Zadanie 1.5" w ramach przedsięwzięcia pn.: „Rozbudowa ulic Zagłoby i Zygmuntowskiej w mieście Marki” w ramach Umowy nr 272.10.2017 zawartej dnia 10.04.2017r.

Przedsięwzięcie jest realizowane dla zwiększenia wydajności infrastruktury zaopatrzenia w wodę i poprawy niezawodności dostaw wody do każdego punktu odbioru na terenie miasta Marki oraz rozbudowy sieci kanalizacji sanitarnej w ramach Projektu pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej na obszarze aglomeracji miasta Marki – Etap III”. Projekt współfinansowany jest przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko na podstawie umowy nr POIS.02.03.00-00-0024/17-00, zawartej dnia 20 marca 2018 r. z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Data publikacji: 04.07.2018

« wstecz | w górę