Markowa Woda z Wodociągu Mareckiego - jakość potwierdzona badaniami

Markowa Woda z Wodociągu Mareckiego - jakość potwierdzona badaniami

Szanowni Mieszkańcy Marek,

Najczęstsze pytania, na jakie pracownicy Wodociągu Mareckiego każdego dnia odpowiadają, dotyczą m.in. budowy kanalizacji, jakości i ceny mareckiej wody. Pojawia się wśród nich pytanie, czy woda jest zdatna do picia? Oczywiście! Woda z Wodociągu Mareckiego jest niezmiennie zdatna od ponad 17 lat, czyli od czasu uruchomienia Stacji Uzdatniania Wody i odpowiada wszelkim normom zawartym w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z 13 listopada 2015 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi. Pochodzi z bezpiecznych, położonych głęboko pod ziemią źródeł czwartorzędowych i bez żadnych obaw możecie ją spożywać, również bez przegotowania.
{[description]}
Przeczytanie artykułu zajmie Ci 2 minuty
Woda regularnie jest badana przez naszych pracowników ze Stacji Uzdatniania Wody. Zgodnie z harmonogramem przeprowadzamy też zewnętrzne badania. Zlecamy je Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznym (Sanepid), a próbki pobieramy w różnych obszarach Marek (np. szkoły). Analizując ich wyniki można jednoznacznie stwierdzić, że jakość wody podawanej do systemu dystrybucji odpowiada wymogom aktualnego prawa, a liczba bakterii grupy coli, bakterii Escherichia oraz enterokoków jest zawsze na poziomie równym ZERO. Układ technologiczny jest wyposażony w instalację dezynfekcji sieci, jednak analizy bakteriologiczne NIGDY nie wykazały zagrożenia w tym zakresie.
Wśród tematów, które interesują mieszkańców Marek, jest kwestia dotycząca twardości wody. Twardość wody spowodowana jest naturalnymi związkami mineralnymi, które ulegają wytrąceniu w czasie obróbki termicznej wody (gotowania). Analizy wykazują, że kształtuje się ona na poziomie zdecydowanie niższym niż dopuszczalny. W naszym kraju dopuszczalna wartość twardości mieści się w zakresie 60-500 mg/dm3, w przypadku Wodociągu Mareckiego – według ostatnich badań - wynosi 296 mg/dm3. Marecka woda jest klasyfikowana do kategorii wód średnio twardych.
Często mieszkańcy poruszają kwestie dotyczące ceny wody i ścieków.  Aktualnie metr sześcienny wody kosztuje: w Wołominie 3,45 zł, Warszawie 4,20 zł, Markach 4,27 zł, Łomiankach 4,62 zł, a w Ząbkach 5,92 zł (stawki netto). Większe różnice dotyczą stawek za odprowadzanie ścieków. W tym roku udało nam się je utrzymać na ubiegłorocznym poziomie – mimo spłacania kredytów zaciągniętych na budowę systemu kanalizacji sanitarnej w naszym mieście, jego utrzymania, konieczności pokrycia strat z lat poprzednich, a także przygotowań do III etapu rozbudowy systemu.
Warto dodać, że polskie prawo nakreśliło precyzyjną ścieżkę ustalania taryf. Podstawą jest Ustawa z 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków oraz rozporządzenia do niej. Finalnie taryfy, które uwzględniają koszty świadczenia usług oraz inwestycji, są przedstawiane do akceptacji Rady Miasta Marki.

Zachęcamy też do odwiedzania naszego profilu na facebooku (www.facebook.com/wodociagmarecki/) oraz naszej strony www.wodociagmarecki.pl, gdzie w zakładce Woda/Tabela Twardości/Jakości Wody można sprawdzać aktualne badania.
https://www.wodociagmarecki.pl/woda/tabela-twardosci-jakosci-wody
Mamy nadzieję, że wyjaśniliśmy Państwa wątpliwości. W razie jakichkolwiek pytań prosimy o kontakt (biuro@wodociagmarecki.pl).

Data publikacji: 23.11.2016

« wstecz | w górę