OGŁOSZENIE PRZETARG

OGŁOSZENIE PRZETARG

{[description]}
Przeczytanie artykułu zajmie Ci 1 minutę

Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego 11/WM/U/11Zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z
postanowieniami ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych
(Dz. U. z 2010 Nr 113, poz. 759 ze zm.)
Pn. :"Udzielenie długoterminowego kredytu inwestycyjnego na realizację
przedsięwzięcia "Budowa kanalizacji sanitarnej na obszarze aglomeracji
miasta Marki" w kwocie 40 000 000 zł."Termin składania ofert - 11.07.2011 godz.10:00

Treść ogłoszenia oraz SIWZ znajduje się na stronie:

www.wodociagmarecki.pl/JRP/Bank

Data publikacji: 23.06.2015

« wstecz | w górę